Vytváříme a publikujeme školící materiály a zabýváme se studiem finančních a komoditních trhů a identifikací obchodních příležitostí. Zabýváme se tvorbou informačního obsahu v digitální elektronické formě a jeho následným prodejem. Nejsme obchodník s cennými papíry ani broker, nejsme finanční instituce a nejsme finanční zprostředkovatel. 

23.10.19_Říjen 2019 analýza Visa Inc.

ŘÍJEN 2019 VISA INC.

ANALÝZA NA RŮST CENY AKCIÍ VISA INC.


Představení společnosti

Společnost Visa Inc. je globální společností zabývající se platebními technologiemi, která spojuje spotřebitele, podniky, banky a vlády a umožňuje jim používat digitální měnu místo hotovosti a šeků. Cílem společnosti Visa Inc. je propojit svět prostřednictvím nejinovativnější, nejspolehlivější a nejbezpečnější platební sítě – umožňující jednotlivcům, firmám a ekonomikám prosperovat. Pokročilá globální zpracovatelská síť společnosti, VisaNet, poskytuje bezpečné a spolehlivé platby po celém světě a je schopna zpracovávat více než 65.000 zpráv o transakcích za sekundu. Mezi další platební značky patří Visa, Visa Electron, PLUS a Interlink.

Mezi nové iniciativy patří aplikace Visa Direct, která zjednodušuje platební styk mezi lidmi, Visa payWave, která umožňuje bezkontaktní platby prostřednictvím chytrých telefonů, Visa Integrated Marketing Solutions – karta marketingové platformy malých a středních emitentů a Visa Commerce Network.

Cílené zaměření společnosti na inovace je katalyzátorem rychlého růstu propojeného obchodu na jakémkoli zařízení a hnací silou bezhotovostní budoucnosti pro každého a všude. Primárními výnosovými segmenty společnosti Visa jsou: tržby ze služeb (36 % z hrubých výnosů ve fiskálním roce 2017), tržby ze zpracování dat (34 %), z mezinárodních transakcí (25 %) a ostatní (5 %).

S přechodem světa od analogu k digitálu společnost Visa spojuje značku, produkty, lidi a síť v globálním měřítku s cílem změnit podobu obchodu v budoucnosti. V celosvětovém měřítku existují tendence k nahrazení hotovosti kartami, a proto je Visa součástí odvětví, které má dlouhodobý potenciál růstu. Dle statistických údajů Euromonitor International je používání spotřebitelských karet na vzestupu a již v celosvětovém měřítku předčilo hotovostní platby. Odhaduje se, že spotřebitelské karetní platby budou vykazovat meziroční růst o 6,6 %.

Strategické akvizice, aliance a technologické inovace společnosti Visa spolu s iniciativami zaměřenými na diverzifikaci produktů a geografickou expanzi by mohly nadále směřovat společnost k dlouhodobému růstu.


Faktory, které nás vedly k analýze na růst ceny akcií společnosti Visa Inc.

Čisté příjmy společnosti Visa Inc. (NYSE: V) ve třetím fiskálním čtvrtletí (2Q – druhé kalendářní) dosáhly 5,8 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 11 %, to při jedenácti procentním nárůstu upraveného čistého zisku na 3,1 miliardy USD a 14 % nárůstem upraveného čistého zisku na akcii 1,37 USD.

Ve svém výhledu pro celý fiskální rok 2019 společnost Visa očekává, že roční růst čistých příjmů dosáhne nižší dvojciferné úrovně. Analytici na trzích očekávají, že v období červenec-září zisk na akcii dosáhne přibližně 1,45 USD při výnosech o něco málo vyšších než 6 miliard USD. Oficiální výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí management společnosti zveřejní v tomto týdnu ve středu 24.10.

Visa Inc., kalifornský gigant v oblasti kreditních karet, se v letošním roce obecně řečeno zaměřila na pohlcování společností a vytváření strategických investic a partnerství, které jí pomohou rozvíjet operační schopnosti její platební sítě. V polovině září firma uvedla, že dokončila nákup společnosti Verifi s cílem posílit své schopnosti týkající se komplexních řešení ochrany a správy plateb. Začátkem roku 2019 udělala Visa řadu nabídek na převzetí, mimo jiné společnostem Earthport (správce služeb přeshraničních plateb), Rambus (tokenové služby a portál prodeje vstupenek) či Payworks, která je poskytovatelem platebního softwaru nové generace. V letošním roce navíc vedení společnosti podepsalo smlouvu o spolupráci s Australskou společností Afterpay, jejímž výsledkem má být vytvoření nové verze bezúročných pokročilých plateb.

Dle managementu Visa Inc. nedávné nákupy významně zvýšily schopnosti společnosti, rozšířily dosah na více než 99 % globálních bankovních účtů na 88 trzích, což usnadňuje tokenizaci všech typů transakcí včetně jejích vlastních, zefektivnění řešení sporů a umožňující zpracování omnichannel plateb prostřednictvím platformy elektronického obchodování společnosti Visa CyberSource.

V kontextu výše zmíněného akcie společnosti Visa od počátku roku 2019 připsaly meziroční návratnost téměř 35 %, přičemž její akcie od minima z prosince 2018 vzrostly přibližně o 44,15 %.

Vyšší kreditní rating. V dubnu Moody’s Investors Service podpořila finanční profil společnosti Visa, když zvýšila rating společnosti na Aa3 z A1, mimo jiné na základě optimistického očekávání, že růst společnosti bude dál podporován novými prorůstovými příležitostmi na mezinárodní úrovni. To by mohlo společnosti poskytnout určitou odolnost vůči ekonomickému poklesu v USA. Moody‘s současně očekává, že společnost Visa zůstane věrná a) konzervativní struktuře dluhového kapitálu s upraveným dluhem vůči EBITDA udržovaným na 1,5násobku nebo méně, b) vyvážené politice přidělování kapitálu do strategických fúzí a akvizic a c) dosavadní návratnosti vložených prostředků akcionářů.

Boom na straně spotřebitelských úvěrů domácností. Finanční profil firmy podporují dále vyšší objemy spotřebitelských úvěrů v USA. Podle údajů Centra pro mikroekonomická data newyorského Fedu (CMD) celkové zadlužení amerických domácností ve druhém čtvrtletí 2019 narostlo o 192 miliard USD, což oproti předešlému období představuje nárůst o 1,4% na úroveň nového rekordu 13,9 bilionu USD. Dluhová bilance amerických domácností rostla již pátým rokem v řadě a nyní je o 1,2 bilionu USD vyšší než dosavadní rekord 12,7 bilionu ze třetího čtvrtletí 2008. CMD dále uvedla, že limity kreditních karet zaznamenaly růst 26. pro sobě jdoucím čtvrtletím, oproti prvnímu letošnímu čtvrtletí o 1,1 %.

Dlouhodobý růst objemu plateb. Na konci července finanční ředitel společnosti Visa uvedl, že nárůst objemu plateb v USA činil ve třetím finančním čtvrtletí 9 %, což je o 1 bod více než ve čtvrtletí předchozím. To bylo částečně způsobeno právě vyšším růstem spotřebitelských úvěrů. Objem plateb společnosti Visa v prvním kalendářním čtvrtletí 2019 meziročně vzrostl o 8 % a dále o 9 % ve druhém čtvrtletí, přičemž celkový počet zpracovaných transakcí ve třetím finančním čtvrtletí vzrostl o 12 % na 35,4 miliardy USD. Objem přeshraničních plateb ve stejném období vzrostl o 7%.

JP Morgan Chase, která nedávno odsouhlasila prodloužení doby strategického partnerství se společností Visa do konce roku 2029, přičítá růst vlastní divize spotřebitelského a obecního bankovnictví z velké části právě nárůstu úvěrů na bydlení, kreditních karet a půjček na auto. V předposledním letošním čtvrtletí banka zaznamenala nárůst úvěrů na kreditní karty (+8%), nárůst objemů prodeje kreditních karet (+10%) a nárůst objemu zpracovaných transakcí u obchodníků (+11%).

Vise se podařilo zdvojnásobit dosah své B2B Connect přeshraniční platební sítě. B2B Connect představuje bezkaretní platební síť, která umožňuje přeshraniční platby mezi společnostmi. Od jejího spuštění v červnu letošního roku, kdy pokrývala přibližně 30 globálních platebních koridorů, se její velikost zdvojnásobila na stávajících 62. Cílem společnosti Visa je v průběhu roku 2020 rozšířit tuto síť do více než 100 zemí světa. Dále, Visa oznámila nové partnerství se společností Infosys a její integraci do sítě B2B Connect. Infosys je lídrem v oblasti digitálních plateb nové generace. Díky tomuto novému propojení mohou zúčastněné finanční instituce po celém světě rychle a bezpečně zpracovávat přeshraniční firemní platby prostřednictvím Visa B2B Connect.

30. září společnost oznámila uzavření partnerství se společností Revolut, sídlící ve Velké Británii. Od založení v roce 2015 vzrostla klientská základna společnosti na současných 8 miliónů uživatelů. Partnerství se společností Visa jí umožní dále expandovat globálně na 24 nových trhů včetně Severní Ameriky. Z dohody plyne, že 75 % společností vydávaných karet by mělo nést jméno Visa.

Přístup na platební trh v Indonésii. Na konci roku 2018 se americkým úřadům, v reakci na žádost společností Visa a Mastercard, podařilo výměnou za udělení privilegovaného statutu GSP (umožňuje Indonésii vyvážet do USA zboží v hodnotě 2 miliard USD s nižšími dovozními tarify) přesvědčit indonéskou vládu, aby uvolnila pravidla kolem nově vzniklé tuzemské platební sítě. Tato změna umožní společnosti Visa zpracovávat v Indonésii transakce kreditními kartami skrze vlastní globální platební síť, aniž by musela uzavřít partnerství s indonéskými společnostmi a využívat domácí platební síť NPG (National Payment Gateway).

Hotovostní a digitální bitva pokračuje. Rostoucí objem využívání digitálních plateb představuje pro Visu prorůstový vítr do plachet. Globálně rozprostřené kořeny působnosti řadí společnost k největším „bojovníkům“ ve válce s hotovostí. Přestože počet vyhraných bitev rok od roku roste, je dobré zmínit, že doposud odolávající hotovostní trh se zbývajícím objemem 17 bilionů USD představuje pro společnost nadále velkou růstovou příležitost na dalších mnoho let.

Počty zpracovaných transakcí dlouhodobě na vzrůstu. S obrovským objemem debetních, kreditních a jiných karet, které v současnosti kolují ve světě (Visa má v oběhu 3,378 miliardy karet), se může zdát, že Visa nemá mnoho dalších růstových příležitostí. Nicméně, vždy dokázala najít způsoby, jak růstu dosáhnout. To je důkazem, jak masivní její potenciální pole působnosti je. Visa pokračuje v rozšiřování schopností vlastní rozsáhlé zpracovatelské sítě, která jí přináší zisk. Visa nevydává karty a nenese žádné úvěrové riziko. Její obchodní model je založen na poplatcích za zpracování platebních transakcí a těch je. V průběhu posledního čtvrtletí Visa zpracovala globálně 35,4 miliardy transakcí, což představuje meziroční nárůst o 12 %.

Expanze pokračuje. Společnost pokračuje v uzavírání akvizic s cílem rozšířit své možnosti platebních toků a oslovit nové zákazníky. Začátkem tohoto roku získala společnost Earthport, čímž rozvinula svou schopnost zvládat přeshraniční transakce, které jsou rozhodující oblastí růstu objemu plateb společnosti. Následovala akvizice společnosti Payworks a spolupráce s firmou Gojek, jež své služby provozuje ve stejném segmentu jako Uber či Lyft, a jejíž aplikace v jihovýchodní Asii od doby jejího spuštění zaznamenala 108 milionů stažení.


Fiskální rok společnosti Visa se uzavírá

Ve čtvrtek 24.10. Visa v odpoledních hodinách oznámí výsledky ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí, čímž uzavře svůj fiskální rok, ve kterém společnost pokračovala v rozšiřování svých schopností nad rámec tradičních kreditních a debetních karet. Hlavní oblasti zájmu společnosti byly Visa Direct a B2B Connect (popsané výše). U obou vedení očekává, že budou v budoucnu představovat hnací motor růstu společnosti. Jako pozitivní by se měla projevit škála letošních akvizic. Jako nejdůležitější pro budoucí možnosti růstu se považuje přímý nákup společnosti Earthport či obchodní dohoda s německou Payworks. Co se posledního čtvrtletí týká: Analytici FactSet očekávají, že zisk na akcii dosáhne 1,43 USD. Průměrný odhad analytiků Estimize hovoří zisku na akcii 1,46 USD. Ve stejném období loňského roku činil upravený zisk na akcii 1,21 USD. Na straně příjmů FactSet očekává 6,08 miliardy USD, Estimize pak 6,13 miliardy. Ve stejném období loňského roku činily příjmy společnosti 5,43 miliardy USD. Na pět z posledních 10 výsledkových reportů reagovaly akcie společnosti růstem. Od začátku letošního roku akcie zaznamenaly doposud růst o 31 %, čímž překonávají výkon akciového indexu Dow Jones s růstem o 15 %. Z celkového počtu 38 analytiků (pokrývajících akcie Visa) sledovaných společností FactSet, 35 drží rating BUY (nakupovat), 2 HOLD (držet) a 1 SELL (prodávat). Průměrný Target Profit společnosti FactSet, tedy očekávaná cílová cena pro letošní rok, představuje 202,11 USD, což je o 18 % výš, než jsou stávající hodnoty.


Upozornění na potenciální rizika

Zákaznické pobídky: Společnost Visa je dlouhodobě vystavená růstu klientských pobídek cílících na přilákání nových a udržení stávajících zákazníků. Dá se očekávat, že pobídky zůstanou na zvýšených úrovních, neboť společnost pokračuje v hledání nových partnerství.

Volatilita devizového trhu: Visa získává téměř polovinu svých příjmů z mezinárodních trhů, což ji vystavuje měnové volatilitě. V loňském roce pohyby směnných kurzů pomohly čistý výnos tržeb zvýšit. Nicméně, na základě směnných kurzů a forwardové křivky analytici předpokládají, že by dopad měnových převodů mohl mít v letošním roce 2019 do jisté míry opačný efekt.

Růst provozních nákladů: Společnost Visa zaznamenává v posledních několika čtvrtletích nárůst provozních nákladů, které negativně ovlivňují potenciální růst provozních marží.

V neposlední řadě je nutné zmínit také probíhající doposud nevyřešené obchodní spory mezi USA a Čínou, které by v případě negativního vývoje stávajících jednání mohly negativně ovlivnit globální ekonomický růst a s tím v důsledku kupní sílu jako celku.


Ukázkový příklad – CFD na akcie Visa Inc.

Investovaná částka 1 milion CZK … 43.382 USD (přepočítáno kurzem ČNB ze dne 22.10.19)

Typ kontraktu CFD akcie

Finanční páka 1:5

Margin 20 % z hodnoty CFD akcie

Cena CFD akcie 170,78 USD (k 22.10.19)

CFD akcie … hodnota … 170,78 USD … marže 20 % … 34,156 USD

Target Price 1 … 179,40 USD

Target Price 2 … 187 USD

Target Price 3 … >187 USD

1. úroveň supportu … cca 167 USD

2. úroveň supportu … cca 156 USD

Při plném 100 % zainvestování by bylo při marži 34,156 USD možné nakoupit až 1270 kusů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50 % volných prostředků investora.

V případě nákupu 1 kusu CFD akcie na společnost Visa Inc. pohyb kurzu k TP3 na úrovni 187 USD/CFD akcie nabízí potenciál 16,22 USD.

V případě zainvestování 50 % volných prostředků a nákupu 635 CFD akcií by pohyb kurzu o 16,22 USD zvýšil potenciál zhodnocení analýzy na téměř 10.300 USD.

V případě negativního vývoje a poklesu kurzu CFD akcie k úrovni supportu 156 USD/CFD akcie by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu dosahující 21,64 % celkového objemu prostředků investora.

Upozorňujeme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a odpovídajícím způsobem nastavit míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů a na Forexu je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora. Uvedený příklad neodráží pravděpodobné náklady na uzavření, držení či uzavření pozice viz. upozornění na rizika níže a obchodní podmínky vašeho brokera.


Disclaimer – upozornění ve vztahu k publikované analýze

CapitalAnalysis.cz je webová stránka provozovaná společností Obchodni Systemy s.r.o. se sídlem Žirovnická 3133/6, Praha 10 – Záběhlice, 106 00, Česká republika, ICO 076 35 729.

Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené na těchto stránkách či v dokumentech, jež tvoří obsah webu www.capital-analysis.cz, jsou poskytovány jako obecné komentáře k trhu ve formě informačního servisu, nepředstavují investiční poradenství a nemohou být posuzovány jako obchodní návrhy. Neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.

Výsledky v minulosti nejsou zárukou výsledků budoucích. Hypotetické výsledky mají mnoho přirozených omezení, z nichž některé jsou popsány níže. Neposkytujeme žádné záruky, že na jakémkoliv obchodním účtu bude dosaženo či že existuje pravděpodobnost dosažení zisků či ztrát podobných prezentovaným výsledkům. Ve skutečnosti existují často velké rozdíly mezi výsledky hypotetickými a výsledky skutečnými, dosaženými pomocí jakéhokoliv obchodního nástroje. Jedním z omezení hypotetických výsledků je, že jsou obecně připravovány s odstupem času a využívají benefitu zpětného pohledu na věc. Navíc, hypotetický trading nezahrnuje finanční rizika a žádné hypotetické obchody nemohou kompletně odrážet dopady finančního rizika v reálném obchodování. Například, schopnost odolávat ztrátám či držet se určitého obchodního programu navzdory obchodním ztrátám jsou faktory, které mohou nepříznivě ovlivnit skutečné obchodní výsledky. Existuje mnoho dalších faktorů souvisejících s trhy či s implementací jakéhokoliv konkrétního obchodního programu či nástroje, které není možné dopředu odhadnout při přípravě hypotetických výsledků a které mohou nepříznivě ovlivnit skutečné obchodní výsledky.

Obchodování na kterémkoliv devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, množství zkušeností a toleranci riskovat. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měl/a byste si být vědom/a všech rizik spojených s obchodováním na devizových trzích a v případě jakýchkoliv pochybností vyhledat radu fundovaného nezávislého finančního poradce.