Vytváříme a publikujeme školící materiály a zabýváme se studiem finančních a komoditních trhů a identifikací obchodních příležitostí. Zabýváme se tvorbou informačního obsahu v digitální elektronické formě a jeho následným prodejem. Nejsme obchodník s cennými papíry ani broker, nejsme finanční instituce a nejsme finanční zprostředkovatel. 

23.4.20_Střednědobá investiční analýza CFD na akcie Barrick Gold Long

„Společnost Barrick Gold Corp. by měla těžit z aktivit cílících na snížení zadlužení a z pokroku jejích klíčových projektů. Má silnou likviditní pozici. Spojení se společnostmi Randgold, JV a Newmont představuje pro společnost další pro růstový faktor. Odhady příjmů společnosti Barrick za první čtvrtletí roku 2020 v posledních dvou měsících rostly.

STŘEDNĚDOBÁ INVESTIČNÍ ANALÝZA NA NÁKUP AKCIÍ SPOLEČNOSTI BARRICK GOLD CORP.

Představení společnosti

Barrick Gold Corporation se sídlem v kanadském Torontu je největší společností na světě těžící zlato. Společnost vlastní velké množství pokročilých projektů ať už průzkumných či vývojových, umístěných na pěti kontinentech.

Společnosti patří přední místo mezi hlavními producenty zlata, jako je Newmont Goldcorp (se sídlem ve Spojených státech) a AngloGold Ashanti (se sídlem v Jihoafrické republice). V roce 2019 společnost vyprodukovala 5,5 milionu uncí zlata a 432 milionů liber mědi. Na konci roku 2019 vlastnila společnost Barrick 71 milionů uncí (oz) prokázaných a pravděpodobných zlatých rezerv a 13 miliard liber měděných rezerv. Celoroční tržby společnosti v roce 2019 dosáhly 9,72 miliardy USD, což oproti předešlému roku představovalo meziroční nárůst o 34 %.

Strategie společnosti cílící na vytváření hodnot pro akcionáře je zaměřená na tyto klíčové oblasti:

–   Maximalizace výhod plynoucích z rostoucích cen kovů naplněním provozních a finančních cílů.

-Zvyšování zásob a produkce zlata a mědi prostřednictvím průzkumu a výběrových akvizic.

-Maximalizace hodnoty stávajících dolů využitím odborných znalostí a regionální infrastruktury.

-Růst produkce zlata a mědi prostřednictvím investic do projektů s vysokou návratností.

Společnost očekává, že realizace vytyčené strategie povede ke zvýšení příjmů a peněžních toků.

V září 2018 uzavřela společnost Barrick Gold smlouvu o výměnném obchodu akcie za akcii se společností Randgold Resources Ltd. Fúze byla úspěšně dokončena 1. ledna 2019. Obchod vytvořil přední společnost v globálním odvětví těžby zlata a posílil pozici společnosti na trhu. Díky fúzi je společnost schopná vytvářet silný peněžní tok na podporu robustních investic a zajištění návratnosti investic pro akcionáře.

Faktory vedoucí k analýze na potenciální růst ceny akcií společnosti Barrick Gold Corp.

Akcie společnosti Barrick zaznamenaly v uplynulém roce prudký nárůst ceny akcií o 78,8 %. Pro porovnání, nárůst odvětví jako celku činil 40,7 %. Barrick dlouhodobě tlačí na snížení úvěrové zadluženosti. V posledních třech letech společnost snížila svůj celkový dluh o více než 50 %. V roce 2017 o zhruba 1,5 miliardy USD na 6,4 miliardy, čímž překonala svůj cíl  snížit zadluženost o 1,45 miliardy USD. V roce 2018 Barrick Gold snížila svůj celkový dluh meziročně o 10,5 % na zhruba 5,7 miliardy USD. A nakonec, v roce 2019 se společnosti podařilo snížit její celkový dluh meziročně o 3,2 % na 5,5 miliardy USD.

Agresivní přístup ke snižování dluhu pomůže společnosti lépe se vypořádat s úrokovými náklady. Barrick má také silnou likviditní pozici a vytváří zdravé peněžní toky. To jí umožňuje v maximální míře využívat výhody spojené z průzkumem a rozvojem atraktivních projektů a akvizičních příležitostí. Na konci roku 2019 hotovost společnosti a její ekvivalenty meziročně vzrostly o 111 % na 3,3 miliardy USD. Současně oznámila za čtvrté čtvrtletí  2019 zvýšení dividendy o 40 % na 7 centů na akcii.

Po bouřlivém roce 2018 zažilo zlato v roce 2019 raketový růst. Ve třetím čtvrtletí 2019 ceny zlata překonaly hranici 1.500 USD za unci. Nejistoty ohledně vývoje obchodní války USA s Čínou, oslabený americký dolar, globální geopolitické napětí a výhružky Trumpa komukoliv představovaly v loňském roce spouštěcí mechanismy růstu poptávky po zlatě.

Letošní krize s koronavirem vedla k dalšímu nárůstu cen zlata vyvolaného poptávkou po „bezpečných investičních přístavech“. Aktuální podpůrné faktory pro zlato představují propadající se ceny ropy i opětovně eskalující globální geopolitické napětí. K tomu navíc průměrná realizační cena z prodeje zlata v posledním vykazovaném čtvrtletí meziročně vzrostla o 21 %, což společnosti markantně zvedlo marže.

Očekává se, že vyšší ceny zlata budou i nadále v roce 2020 v souvislosti s vysokou volatilitou trhu i ekonomickými nejistotami pomáhat zvyšovat tržby společnosti.