Vytváříme a publikujeme školící materiály a zabýváme se studiem finančních a komoditních trhů a identifikací obchodních příležitostí. Zabýváme se tvorbou informačního obsahu v digitální elektronické formě a jeho následným prodejem. Nejsme obchodník s cennými papíry ani broker, nejsme finanční instituce a nejsme finanční zprostředkovatel. 

26.5. 12:25_Soybean_SHORT

Soybeans Short. Sklizeň sóji v Brazílii je dokončena a naplnila objemy pětiletého průměru, tudíž na trh se dostávají nové dodávky této komodity, což má obvykle za následek nárůst okamžité nabídky. Ve vleku zmíněného se sója odrazila od letošního maxima a zamířila směrem k jihu.

Tagy: