Vytváříme a publikujeme školící materiály a zabýváme se studiem finančních a komoditních trhů a identifikací obchodních příležitostí. Zabýváme se tvorbou informačního obsahu v digitální elektronické formě a jeho následným prodejem. Nejsme obchodník s cennými papíry ani broker, nejsme finanční instituce a nejsme finanční zprostředkovatel. 

BARRICK GOLD DUBEN 2020

„Společnost Barrick Gold Corp. by měla těžit z aktivit cílících na snížení zadlužení a z pokroku jejích klíčových projektů. Má silnou likviditní pozici. Spojení se společnostmi Randgold, JV a Newmont představuje pro společnost další pro růstový faktor. Odhady příjmů společnosti Barrick za první čtvrtletí roku 2020 v posledních dvou měsících rostly.“

ANALÝZA NA RŮST CENY AKCIE SPOLEČNOSTI BARRICK GOLD Corp.

Představení společnosti

Barrick Gold Corporation se sídlem v kanadském Torontu je největší společností na světě těžící zlato. Společnost vlastní velké množství pokročilých projektů ať už průzkumných či vývojových, umístěných na pěti kontinentech.

Společnosti patří přední místo mezi hlavními producenty zlata, jako je Newmont Goldcorp (se sídlem ve Spojených státech) a AngloGold Ashanti (se sídlem v Jihoafrické republice). V roce 2019 společnost vyprodukovala 5,5 milionu uncí zlata a 432 milionů liber mědi. Na konci roku 2019 vlastnila společnost Barrick 71 milionů uncí (oz) prokázaných a pravděpodobných zlatých rezerv a 13 miliard liber měděných rezerv. Celoroční tržby společnosti v roce 2019 dosáhly 9,72 miliardy USD, což oproti předešlému roku představovalo meziroční nárůst o 34 %.

Strategie společnosti cílící na vytváření hodnot pro akcionáře je zaměřená na tyto klíčové oblasti:

- Maximalizace výhod plynoucích z rostoucích cen kovů naplněním provozních a finančních cílů.

- Zvyšování zásob a produkce zlata a mědi prostřednictvím průzkumu a výběrových akvizic.

- Maximalizace hodnoty stávajících dolů využitím odborných znalostí a regionální infrastruktury.

- Růst produkce zlata a mědi prostřednictvím investic do projektů s vysokou návratností.
 

Společnost očekává, že realizace vytyčené strategie povede ke zvýšení příjmů a peněžních toků.

V září 2018 uzavřela společnost Barrick Gold smlouvu o výměnném obchodu akcie za akcii se společností Randgold Resources Ltd. Fúze byla úspěšně dokončena 1. ledna 2019. Obchod vytvořil přední společnost v globálním odvětví těžby zlata a posílil pozici společnosti na trhu. Díky fúzi je společnost schopná vytvářet silný peněžní tok na podporu robustních investic a zajištění návratnosti investic pro akcionáře.

    Graf: tržby společnosti v miliardách USD, Equities.com

 Graf: vývoj zisků na akcii (EPS) v historii a očekávání, Equities.com

Faktory vedoucí k analýze na potenciální růst ceny akcií společnosti Barrick Gold Corp.

Akcie společnosti Barrick zaznamenaly v uplynulém roce prudký nárůst ceny akcií o 78,8 %. Pro porovnání, nárůst odvětví jako celku činil 40,7 %. Barrick dlouhodobě tlačí na snížení úvěrové zadluženosti. V posledních třech letech společnost snížila svůj celkový dluh o více než 50 %. V roce 2017 o zhruba 1,5 miliardy USD na 6,4 miliardy, čímž překonala svůj cíl  snížit zadluženost o 1,45 miliardy USD. V roce 2018 Barrick Gold snížila svůj celkový dluh meziročně o 10,5 % na zhruba 5,7 miliardy USD. A nakonec, v roce 2019 se společnosti podařilo snížit její celkový dluh meziročně o 3,2 % na 5,5 miliardy USD.

Agresivní přístup ke snižování dluhu pomůže společnosti lépe se vypořádat s úrokovými náklady. Barrick má také silnou likviditní pozici a vytváří zdravé peněžní toky. To jí umožňuje v maximální míře využívat výhody spojené z průzkumem a rozvojem atraktivních projektů a akvizičních příležitostí. Na konci roku 2019 hotovost společnosti a její ekvivalenty meziročně vzrostly o 111 % na 3,3 miliardy USD. Současně oznámila za čtvrté čtvrtletí  2019 zvýšení dividendy o 40 % na 7 centů na akcii.

Po bouřlivém roce 2018 zažilo zlato v roce 2019 raketový růst. Ve třetím čtvrtletí 2019 ceny zlata překonaly hranici 1.500 USD za unci. Nejistoty ohledně vývoje obchodní války USA s Čínou, oslabený americký dolar, globální geopolitické napětí a výhružky Trumpa komukoliv představovaly v loňském roce spouštěcí mechanismy růstu poptávky po zlatě.

Letošní krize s koronavirem vedla k dalšímu nárůstu cen zlata vyvolaného poptávkou po „bezpečných investičních přístavech“. Aktuální podpůrné faktory pro zlato představují propadající se ceny ropy i opětovně eskalující globální geopolitické napětí. K tomu navíc průměrná realizační cena z prodeje zlata v posledním vykazovaném čtvrtletí meziročně vzrostla o 21 %, což společnosti markantně zvedlo marže.

Očekává se, že vyšší ceny zlata budou i nadále v roce 2020 v souvislosti s vysokou volatilitou trhu i ekonomickými nejistotami pomáhat zvyšovat tržby společnosti.

Společnost kontinuálně pokračuje v rozšiřování svých obchodních aktivit a v investicích s vysokou návratností. Očekává se, že Barrick Gold bude značně těžit z hlavních průzkumných projektů. Pozornost společnosti je do značné míry zacílena na Nevadu, jakožto místo s mnoha pro růstovými příležitostmi. Značná část rozpočtu na průzkum byla alokována v Americe.

Hlavní pro růstové projekty společnosti Turquoise Ridge, Goldrush a Cortez Deep South v Nevadě jsou nyní ve fázi realizace a očekává se, že přispívat k produkci začnou počátkem roku 2021.

Je třeba upozornit, že se všechny zmíněné růstové projekty vyvíjejí jak podle harmonogramu, tak v rámci stanoveného rozpočtu a tvoří základ příští generace ziskové produkce v regionu. V současné době se těžba v Nevadě může pochlubit 10 podzemními doly a 12 povrchovými doly, které dohromady mají prokázané a pravděpodobné zásoby zlata čítající více než 48 milionů uncí.

Společnost Barrick Gold by měla dále těžit ze sloučení se společností Randgold, která patří k předním společnostem v odvětví těžby zlata. Fúze posílila pozici Barrick Gold mezi vedoucími zlatými společnostmi, jako jsou Newmont Goldcorp a Agnico Eagle. Barrick nyní vlastní pět z 10 nejlepších lokalit tohoto odvětví, včetně dolů Cortez a Goldstrike v Nevadě. V porovnání s největšími konkurenčními společnostmi pracuje Barrick s nejnižšími celkovými finančními náklady a vlastní vysoce kvalitní podzemní zlaté rezervy. Barrick má také rozsáhlou regionální přítomnost v mnoha nejplodnějších zlatých lokalitách světa.

Všechny výše uvedené faktory podporují udržitelný růst společnosti a vytvářejí dlouhodobou hodnotu. Barrick a Newmont Goldcorp navíc naplnili dohodu o realizaci společného podniku Nevada Gold Mines. Společný podnik kombinuje sdílení těžebních operací, aktiv, rezerv i zdrojů. Očekává se, že společný podnik Nevada Gold Mines během prvních pěti let plné výroby bude každoročně generovat 450–500 milionů USD. Dohromady by tento společný projekt v následujících dvaceti letech měl vygenerovat 5 miliard USD. Komplex Nevada Gold Mines by se měl stát celosvětově největší lokalitou těžby zlata.

Upozornění na potenciální rizika pro společnost Barrick Gold Corp.

V roce 2020 společnost čelí vyšším nákladům, které se v meziročním srovnání odrazí zejména v nižších výnosech, vyšších nákladech na energii spolu s vyššími náklady na důlní zařízení a udržující kapitálové výdaje. Společnost očekává, že se trvale udržitelné náklady (AISC) budou pohybovat v rozmezí 920 - 970 USD na unci. Toto číslo je mnohem vyšší než 894 USD za unci v roce 2019. Náklady na prodej v roce 2020 by se dle výhledu společnosti měly pohybovat v rozsahu 980 - 1 030 USD/unce.

Společnost je svědkem některých problémů v dole Cortez. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 ruda nižší kvality ovlivnila nákladový provoz v dole. Výhody vyšší produkce v dole Cortez byly negativně vyrovnány nižšími stupni těžené rudy.

Vypuknutí smrtícího koronaviru v Číně může v krátkodobém horizontu poškodit poptávku po zlatě. Zatímco společnosti působící v tomto odvětví zaznamenávají prudký nárůst cen zlata, čínská poptávka po zlatě by mohla vykázat stagnaci. Čína je největším spotřebitelem zlata na světě a vypuknutí pandemie by mohlo mít negativní kaskádový efekt na poptávku po celém světě.

Výsledky ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019

Příjmy a prodeje společnosti Barrick Gold ve čtvrtém čtvrtletí překonaly očekávání analytiků.

Společnost Barrick Gold si připsala čistý zisk ve výši 1,387 miliardy USD, což znamená 78 centů na akcii. Pro porovnání ve stejném období roku 2018 společnost zaznamenala čistou ztrátu 1,197 miliardy USD. Po vyloučení jednorázových položek se upravený zisk na akcii (EPS) meziročně zvýšil o 183,3 % na 17 centů. Analytici očekávali, že EPS dosáhne 14 centů na akcii. Barrick Gold v uvedeném čtvrtletí zaznamenala celkový obrat 2,883 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 51,4 %.

Celkové výsledky v roce 2019

Za rok 2019 společnost vykázala zisk ve výši 3,969 miliardy USD (2,26 USD na akcii) oproti čisté ztrátě 1,545 miliardy USD v roce 2018. Příjmy v roce 2019 meziročně vzrostly o 34,2 % na 9,717 miliardy USD.

Provozní výsledky

Celková produkce zlata činila ve 4. čtvrtletí 2019 1,44 milionu uncí, což je meziroční nárůst o 14 % oproti 1,26 milionu uncí v roce 2018. Průměrná realizovaná cena zlata v tomto čtvrtletí činila 1.483 USD za unci, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 21,3 % z 1.223 USD za unci. Náklady na prodej meziročně vzrostly o 6,7 % na 1.046 USD za unci. Trvalé náklady vzrostly meziročně o 17,1 % na 923 USD za unci. Produkce mědi meziročně vzrostla o 7,3 % na 117 milionů liber. Průměrná realizovaná cena mědi byla 2,76 dolaru za libru.

Finanční pozice

Na konci roku 2019 držela společnost Barrick Gold hotovost a peněžní ekvivalenty ve výši 3,314 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 110,9 %. K 31. prosinci 2019 činil celkový dluh společnosti přibližně 5,5 miliardy USD ve srovnání s 5,7 miliardami USD k 31. prosinci 2018. Čistý peněžní tok z provozních činností vzrostl v roce  2019 meziročně o 60,5 % na 2,8 miliardy USD. Představenstvo společnosti za čtvrté čtvrtletí 2019 také oznámilo zvýšení dividend o 40 % na 7 centů na akcii.

Výhled

V roce 2020 společnost předpokládá těžbu zlata v rozmezí 4,8 až 5,2 milionu uncí při AISC 920 - 970 USD za unci. Náklady na prodej se očekávají v rozmezí 980 až 1 030 $ za unci. Společnost očekává, že těžba mědi se bude pohybovat v rozmezí 440–500 milionů liber, že AISC bude oscilovat mezi 2,20 - 2,50 USD za libru a že se prodejní náklady budou pohybovat v rozmezí od 2,10 do 2,40 USD za libru. Investiční výdaje management společnosti odhaduje na 1,6 – 1,9 miliardy USD.

Ukázkový příklad - CFD na akcie Barrick Gold

Hypotetický příklad – CFD na akcie Barrick Gold Corporation

Investovaná částka 1 milion CZK…39.478 USD (kurz ČNB k 21.4.20)
Typ kontraktu CFD akcie
Finanční páka 1:5
Margin 20 % z hodnoty CFD akcie
Cena 24,82 USD/CFD akcie (WebTrader k 21.4.20)
CFD akcie … hodnota 24,82 USD … marže 20 % … 4,964 USD
Target Price1 … > 28 USD/CFD akcie
Target Price2 … > 32 USD/CFD akcie
Support … 20,13 USD/CFD akcie

Při plném 100 % zainvestování by bylo při marži 4,964 USD možné nakoupit až 7952 kusů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50 % volných prostředků investora.

V případě nákupu 1 kusu CFD akcie Barrick Gold pohyb kurzu k 32 USD/CFD akcie nabízí potenciál 7,18 USD, tedy 718 USD při 100 kusech CFD akcií.

V případě zainvestování 50 % volných prostředků a nákupu 3976 CFD akcií by pohyb kurzu o 7,18 USD zvýšil potenciál zhodnocení analýzy na cca 28.547 USD. 

V případě negativního vývoje a poklesu kurzu CFD akcie na 20,13 USD by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu přesahující 40 % celkového objemu prostředků investora.


Upozorňujeme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a odpovídajícím způsobem nastavit míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů a na Forexu je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.

Robert Černík, analytik

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí je nezávislá analýza (Analýza), která je umístěná na internetových stránkách www.capital-analysis.cz, vypracovali nezávislí analytici a slouží čistě pro vlastní potřeby jejích tvůrců, případně jiných přispěvatelů internetových stránek www.capital-analysis.cz

Všeobecné informace:

Při přípravě dokumentu jsme vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídáme. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené s ohledem na znění Analýzy mohou být ztrátové. Analýza poskytuje pouze obecné informace a v žádném případě není zamýšlena a nesmí na ní být pohlíženo jako na jakoukoliv pobídku či doporučení ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Názory uvedené v analýze neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých čtenářů webových stránek www.capital-analysis.cz, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby. Jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům, čtenářům. Analýza by neměla být podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor, čtenář by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z aktiv zmiňovaných v analýzách se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota hypotetických investic do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné výsledky analýz v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky v budoucnu. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit obchodní výsledky. Poplatky na valné části kapitálových trhů jsou uplatňovány, i když je výsledkem obchodu ztráta. Výnos ani návratnost investic na kapitálových trzích není nikdy zaručena. Minulá výkonnost analýz nezaručuje příznivé výsledky analýz v budoucnu.

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz jsou používány všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technická analýza. Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno nebo nadhodnoceno. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely-ratio P/E, cash-flow model apod.) Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi-tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoj ceny, určit konec a případné otočení trendu.

Střet zájmů:

Tento dokument a Analýza byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů. Tato analýza byla vytvořena nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Výsledky analýz se mohou lišit v závislosti na poskytovateli dat a likvidity obchodníka, čtenáře.

Předpokládané frekvence aktualizací:

Nezajišťujeme/negarantujeme pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýza je vytvářena na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu, a především s ohledem na to, jaké investiční nástroje v daném okamžiku považují její tvůrci za zajímavé investiční příležitosti. Je možné, že průběžně vytvářené Analýzy mohou pokrývat totožné či podobné investiční nástroje. Tvůrce analýzy si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

Šíření Analýzy:

Analýza, jež tvoří součást obsahu stránek www.kapitalove-analyzy.cz není určena k cílené distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýza slouží výhradně potřebám jejího tvůrce případně ostatních přispěvatelů webu www.capital-analysis.cz a bez předchozího písemného souhlasu nesmí být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukována, distribuována nebo publikována.