Vytváříme a publikujeme školící materiály a zabýváme se identifikací tržních analýz a burzovních signálů. Zabýváme se tvorbou informačního obsahu v digitální elektronické formě a jeho následným prodejem. Nejsme obchodník s cennými papíry ani broker, nejsme finanční instituce a nejsme finanční zprostředkovatel. 

KVĚTEN 2018 ANALÝZA ČEZ

ANALÝZA NA RŮST CENY CFD NA AKCIE ČEZ ANALÝZA NA DIVIDENDU

CFD na akcie ČEZ

INSTRUMENT:   CFD

Symbol MT4:     CEZ

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

 • Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. Majoritním akcionářem je stát, který skrze ministerstvo financí drží přibližně 70 % akcií společnosti. Kromě výroby a prodeje elektřiny patří k jejím aktivitám i oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení, těžby surovin nebo zpracování vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ se řadí mezi tři největší výrobce tepla v České republice.

Faktory, které nás vedly k analýze na růst ceny akcií společnosti ČEZ

 • Pozitivní výhled pro letošního rok je společným symbolem akcií na pražské burze. Ačkoliv výsledky hospodaření ČEZu v prvním čtvrtletí letošního roku neoslnily (čistý zisk meziročně vykázal pokles o 17 %, tržby společnosti klesly o 14 %), výhled společnosti jakožto nejsilnějšího hráče na domácím trhu s energiemi, její posilující pozice v evropském měřítku a expanzivní plány představují do budoucna potenciál stabilního silného růstu společnosti.
 • Dividendové výnosy českých akcií představují v letošním roce pro investory silné lákadlo. Za nárůstem poptávky stojí mimo jiné téměř nulové výnosy spořících účtů českých bank, které nejsou schopny pokrýt stávající míru inflace, předražené nemovitosti a z velké míry také zrušení devizového závazku ČNB, které se stalo pobídkou pro zahraniční investory k nákupu českých akcií a ke spekulaci na posilování české měny.
 • ČEZ je největším vývozcem elektrické energie v Evropě. Kromě elektřiny je také dodavatelem plynu a tepla. Mezi aktivní segmenty společnosti dále patří projektování, telekomunikace, výstavba a údržba a jaderný výzkum. ČEZ je velmi aktivní na poli expanze nabídky služeb v Evropě, v poslední době především v Polsku, Rumunsku či Bulharsku. V poslední měsících je u firmy znatelná snaha o růst v segmentu obnovitelných zdrojů. Solidní očekávání růstu společnosti jsou mimo jiné důvodem toho, proč v dubnu letošního roku přistoupila agentura Moody´s k zvýšení výhledu ratingu společnosti ČEZ ze stabilního na pozitivní.
 • Společnost ČEZ cílí v Čechách a na Slovensku na rozšíření působnosti v teplárenském segmentu, který pro společnost představuje zdroj dvojích výnosů z výroby tepla a elektřiny současně. Posílení v tomto segmentu, snížení nákladů a optimalizace výroby elektřiny a těžby uhlí jsou dle výhledu managementu společnosti cestami, jak do roku 2020 zlepšit provozní zisk o 3 miliardy korun.
 • Letošní rok by dle ředitele společnosti Martina Nováka po nedávném zpomalení mohl představovat zlomový rok v případě, že se ceny elektřiny udrží na stávajících úrovních, pokud společnost dokáže udržet aktuální tempo akvizic v segmentu obnovitelných zdrojů, dynamiku rozvoje na poli nabídky komplexních energetických služeb pro firmy, obce a organizace (ESCO služby) a především v segmentu prodeje.
 • Návrh dividendy za rok 2017 činí 33 korun na akcii. V případě přijetí tohoto návrhu valnou hromadou, která se bude konat 22. června, bude vyplaceno 86 % upraveného čistého zisku. Rozhodným dnem pro nárok na dividendu je 28.6.2018.

Ukázkový příklad - CFD na akcie ČEZ

 • Investovaná částka 1 milion CZK
 • Typ kontraktu CFD
 • Finanční páka 1:10
 • Marže 20 % hodnoty kontraktu
 • Cena CFD 549,75 CZK (uzavírací cena ze dne 28.5.18)
 • 1 lot/kontrakt … 100 ks akcií … hodnota kontraktu 54.975 CZK … marže 20 % … 10.995 CZK
 • Target Price … 563-572 CZK/CFD lot
 • 1. Úroveň supportu … cca 542 CZK/CFD lot
 • 2. Úroveň supportu … cca 533 CZK/CFD lot
 • Při plném 100 % zainvestování by bylo při marži 10.995 CZK možné nakoupit 90 lotů/kontraktů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka neměla překročit 50 % volných prostředků investora.
 • V případě nákupu 1 kontraktu CFD na akcie ČEZ pohyb kurzu k hladině TP na úrovni 563 CZK/CFD lot nabízí potenciál 1.325 CZK. V případě dosažení úrovně 572 CZK/CFD lot potenciál analýzy vzroste na 2.225 CZK.
 • V případě zainvestování 50 % volných prostředků a nákupu 45 lotů by pohyb kurzu CFD o 22,25 CZK nabídl potenciál zhodnocení o 100.125 CZK.
 • V případě negativního vývoje a návratu ceny k supportu na úrovni 542 CZK/CFD lot by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu převyšující 34 tisíc CZK.

Důrazně připomínáme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.