Vytváříme a publikujeme školící materiály a zabýváme se studiem finančních a komoditních trhů a identifikací obchodních příležitostí. Zabýváme se tvorbou informačního obsahu v digitální elektronické formě a jeho následným prodejem. Nejsme obchodník s cennými papíry ani broker, nejsme finanční instituce a nejsme finanční zprostředkovatel. 

ELI LILLY & COMPANY KVĚTEN 2020

„V roce 2020 by měly být prodeje společnosti Lilly vedené vyšší poptávkou po novějších lécích, včetně Trulicity, Taltz, Basaglar, Emgality a také nově zavedených Baqsimi a Reyvow.“

ANALÝZA NA RŮST CENY AKCIE SPOLEČNOSTI

ELI LILLY

Představení společnosti

Eli Lilly & Company sídlící v americkém městě Indianapolis patří mezi  největší farmaceutické společnosti na světě. Může se pochlubit diverzifikovaným produktovým portfoliem, včetně solidní sestavy nových úspěšných léků. Mezi její farmaceutické produktové kategorie patří neurověda (Zyprexa, Cymbalta, Emgality), diabetes (Humalog, Humulin, Trulicity a další), onkologie (Alimta, Cyramza, Verzenio), imunologie (Taltz a Olumiant) a další (Cialis).

V posledních několika letech Lilly aktivně vyhledává akvizice a licenční smlouvy, aby navýšila své portfolio produktů a rozšířila zdroj hlavních příjmů. Nákup ImClone Systems v listopadu 2008 v hodnotě 6,5 miliard USD přinesl společnosti sloučeninu Erbitux používanou v boji proti rakovině. Po akvizici společnosti ICOS Corporation v lednu 2007 získala Lilly plnou kontrolu nad lékem Cialis na léčbu erektilní dysfunkce. Mezi její další akvizice patří společnosti Hypnion Inc. (společnost zaměřující se na vývoj léků se zaměřením na poruchy spánku), CoLucid Pharmaceuticals (kontrola nad lékem Lasmiditan pro akutní migrénu) a Loxo Oncology (přidal do portfolia Selpercatinib pro léčbu rakoviny plic a štítné žlázy). Lilly dále uzavřela dohody o spolupráci s několika společnostmi, mezi jinými se společnostmi Pfizer, Incyte či Boehringer Ingelheim.

Příjmy Lilly v roce 2019 zaznamenaly meziroční nárůst o 4 % na 22,3 miliard USD. Na celkových příjmech společnosti se v roce 2019 podílely nejvíce klíčové léky Trulicity (18 % příjmů), Humalog (cca 13 %), Alimta a Taltz s 6 %.

Očekává se, že v roce 2020 bude růst příjmů Lilly tlačen kupředu vyšší poptávkou po novějších lécích, jako jsou Trulicity, Jardiance, Taltz, Verzenio, Basaglar, Emgality a na trh nově uvedených lékcích Baqsimi a Reyvow. Lilly prostřednictvím obchodů na rozvoj podnikání pravidelně přidává nová slibná příjmy generující aktiva. V prvním čtvrtletí roku 2020 akcie společnosti znatelně překonaly výkon odvětví jako celku.

Na druhou stranu konkurence pro několik léků společnosti, očekávaný vstup konkurenčního léku Forteo na trh, rostoucí cenový tlak ve Spojených státech, snižování cen na některých mezinárodních trzích a potenciální dopad pandemie koronaviru jsou některými překážkami, se kterými se společnost bude muset v roce 2020 popasovat.

Faktory vedoucí k analýze na potenciální růst ceny akcií společnosti Eli Lilly & Company.

Akcie překonávající průmysl: Cena akcií Lilly vzrostla v letošním roce o 20,1 %, čímž překonala pokles odvětví jako celku o 1,3 %. Klíčové produkty se zaměřením na širokou škálu terapeutických oblastí: Lilly se může pochlubit širokou škálou produktů, které slouží velkému množství terapeutických oblastí. Společnost se zaměřuje především na poruchy centrálního nervového systému, metabolická onemocnění, autoimunitní onemocnění, kardiovaskulární onemocnění a rakovinu. To jsou všechno oblasti s vysokým pro růstovým a především komerčním potenciálem.

Silná pozice Lilly na trhu s diabetem: Lilly má v rukávu silné portfolio léčiv pro léčbu cukrovky, které zahrnuje léky Tradjenta, Jardiance, Trulicity, Synjardy, Synjardy XR, Glyxambi , Basalgar a Humalog U-200 KwikPen. V roce 2017 došlo začleněním kardiovaskulární indikace do značky Jardiance k nárůstu prodeje. Lilly také vyvíjí automatizovaný systém dodávání inzulínu (fáze II), který automatizuje dávkování inzulínu u diabetu typu I a usnadňuje celkovou správu onemocnění diabetem. V květnu 2019 uvedla na trh ve Spojených státech inzulín Lispro, verzi Humalogu, s nižší prodejní cenou a do poloviny letošního dubna hodlá na trh uvést verze Humalog Mix75 / 25 KwikPen a Humalog Junior KwikPen se sníženou prodejní cenou. Nižší zaváděcí ceny nových přípravků jsou důsledkem dlouhodobé snahy americké vlády maximálně omezit prodejní ceny léků diabetu.

Konstantní práce na budování a rozšiřování primární příjmové infrastruktury od identifikace potenciálně léčivého přípravku, přes kompletní testovací a schvalovací fázi až k vytvoření nového zdroje příjmů: Lilly usilovně pracuje na budování hlavní příjmové infrastruktury a vlastní širokou škálu sloučenin v různých fázích vývoje. Lilly věří, že má v 10letém časovém horizontu od roku 2014 do roku 2023 potenciál uvést na trh 20 nových produktů.

Klíčovými oblastmi zájmu Lilly jsou cukrovka, onkologie, imunologie a neurodegenerace. Za pozornost stojící potenciální zdroje příjmů je třeba uvést Tanezumab (přípravek proti bolesti u osteoartrózy – aktuálně zkoumáno ve Spojených státech), Mirikizumab (přípravek na léčbu psoriázy/lupénky – momentálně ve fázi III, kolitidy - fáze III a Crohnovy choroby - fáze III), ultrarychlý Lispro/ultra rychle působící inzulín (přezkoumáván v USA a EU) a perorální RET inhibitor, Selpercatinib (zaměřený na rakovinu plic a štítné žlázy – v současné době přezkoumáván jak ve Spojených státech, tak v Evropě.

Novým kandidátem Lilly na léčbu cukrovky, který má potenciál rozšířit primární příjmovou základnu společnosti, je přípravek Tirzepatid, který v říjnu 2019 při testech pacientů s diabetes typu II vykázal působivou schopnost snížit hladinu cukru v krvi a podpořit úbytek hmotnosti. U Tirzepatidu studie fáze III začaly již koncem roku 2018. V roce 2020 společnost plánuje pro Tirzepatid zahájit studii kardiovaskulárních účinků.

Nové léky, Olumiant (v Evropě) pro revmatoidní artritidu, Verzenio pro metastatický karcinom prsu a Emgality (galcanezumab) pro preventivní léčbu migrény mají všechny na trhu více než silnou startovní pozici. V červenci 2019 získala Lilly schválení od FDA pro přípravek Baqsim, glukagonový nosní prášek k léčbě těžké hypoglykémie u pacientů s diabetem. Doposud je Baqsim jediný nasálně podávaný glukagon, který byl ze strany FDA schválen. V říjnu 2019 FDA schválila perorální tablety společnosti Lilly s názvem Reyvow k léčbě akutní migrény. Tím společnost posílila své portfolio léků proti bolesti. V roce 2020 společnost Lilly očekává, že uvede na trh dva léky, Selpercatinib a ultrarychlý Lispro.

Přezkumnými procesy prochází také relativně novější léky s cílem rozšířit indikace/rozšíření štítků (použitelnost). Patří mezi ně léky Taltz v srpnu 2019 schválený pro axiální spondyloartritidu a mezi roky 2017/2018 pro psoriatickou artritidu a také Cyramza a Verzenio (fáze III pro léčbu rakoviny prsu). Mezitím probíhají rovněž dvě studie EMPEROR fáze III přípravku Jardiance pro chronické srdeční selhání a studie fáze III pro chronické onemocnění ledvin. Olumiant je v Evropě a Japonsku přezkoumáván na atopickou dermatitidu a v letošním roce má být zahájen přezkum ve Spojených státech.

Závazek k dividendám a úsporám nákladů. Přestože několik léků Lilly čelí generické konkurenci (výraz používaný mezi produkty, které jsou různé, ale řeší stejný problém nebo poskytují stejný účinek), vrátila se společnost v prosinci 2016 k výplatám ročních dividend a přebytečné peníze pravidelně vrací prostřednictvím zpětného odkupu akcií. Distribuce hotovosti mezi akcionáře prostřednictvím dividend a zpětného odkupu akcií činila v roce 2017 přibližně 2,6 miliardy USD, v roce 2018 1,7 miliardy USD a 7 miliard v roce 2019.

Lilly aktivně vyhledává potenciální příležitosti uzavírání licenčních dohod a akvizic s cílem udržet růst společnosti v krátkodobém i střednědobém horizontu. Dosažení stanovených cílů napomáhá strategie snižování nákladů a zaměstnanecké základny. Lilly pravidelně investuje úspory do nových léků a celkového růstu společnosti.

Rozvíjející se trhy a Japonsko budou pro společnost hlavními pro růstovými regiony v dlouhodobém horizontu: Lilly se dívá směrem k Japonsku a rozvíjejícím se trhům, které jí v nadcházejících letech pomohou zajistit maximální růst. Přípravky Cyramza a Verzenio díky vysoké neuspokojené poptávce generují v Japonsku masivní prodejní objemy. Společnost také uvedla na Japonský trh léky Trulicity, Taltz, Jardiance a Olumiant, které dohromady tvoří základní stavební kameny růstu prodejů v zemi.

4 důvody proč akcie Eli Lilly mohou letos pokračovat v růstu

 • Lilly oznámila příjmy za první čtvrtletí a namísto snižování předběžných odhadů poskytnutých začátkem tohoto roku ve skutečnosti zvýšila očekávání pro zbytek roku 2020. Je těžké odhadnout, jak COVID-19 a snahy o zpomalení jeho šíření dlouhodobě ovlivní Eli Lilly, nicméně právě teď to vypadá, že se společnost nemá čeho obávat. Zde jsou čtyři faktory, která naznačují, že by její akcie mohly do roku 2020 i dále stoupat.
 • Výhled na zbytek roku potvrzen. Úsilí omezit snadno přenášený koronavirus decimuje většinu koutů ekonomiky, ale Eli Lilly v dohledné budoucnosti stále očekává výrazný růst. Pokud hospodářský výsledek naplní očekávání, zaznamená společnost další rok růstu příjmů dvouciferným tempem.
 • Těžkopádnost skončila. Během desetiletí, které předcházelo jmenování současného generálního ředitele Eli Lilly, se hospodářský výsledek společnosti trmácel bez zisků v negativním teritoriu od ničeho k ničemu. Po jmenování Davida Ricka do vedoucí role se situace jako mávnutím proutku začala měnit. Od chvíle, kdy se Ricks ujal kormidla, začala Eli Lilly konečně vykazovat významný růst příjmů. V roce 2019 vzrostly upravené příjmy oproti předchozímu roku o 11 %. Letošní výhled vedení společnosti nasvědčuje tomu, že společnost očekává navýšení zisku o minimálně dalších 11 %.
 • Žádné patentové překážky na obzoru. Léky uvedené na trh před rokem 2014 se na celkových příjmech společnosti v prvním čtvrtletí 2020 podílely méně než z poloviny. Společnost se částečně stále opírá o stárnoucí licenci Humalogu, která se na celkových výnosech podílí přibližně 12 % a bude trvat dlouho, než tento tok příjmů zcela vyschne. Přibližně každému jednomu z 10 Američanů byla diagnostikovaná cukrovka a všichni potřebují pomoc s regulací cukru v krvi. To je natolik velké množství, že přechod od prodeje značkového inzulínu k levnější americkou vládou podporované verzi se společnosti stále vyplatí.
 • V roce 2017 americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil prodej léku podobného Humalogu společnosti Sanofi, takzvaný Admelog. Navzdory konkurenci ze strany Sanofi, si vlastní levná verze inzulínu Lispro společnosti Lilly v konkurenci s Admelogem vede dobře. V prvním čtvrtletí 2020 poklesly prodeje Humalogu a inzulínu Lispro meziročně jen o 5 % na anualizovaných 2,8 miliardy dolarů a tento pokles byl jednoduše vyrovnán prodejem na trh nedávno uvedených léků.
 • Výherní sestava. Prodeje Trulicity v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o 40 % na anualizovaných 4,9 miliardy dolarů a tato léčba cukrovky bez inzulínu není jediným členem klubu Lilly uvedeným na trh po roce 2014, který přináší opravdu velké zisky. Tržby z prodeje přípravku Taltz (měsíční injekce na psoriázu), stouply v prvním čtvrtletí o 76 % na anualizovaných 1,7 miliardy dolarů. Lilly také oznámila prudký nárůst prodeje několika mladších léků, které by mohly vést k ještě rychlejšímu růstu. Prodej tablet Verzenio v 1Q 2020 vyšplhal o 72 % na anualizovaných 752 milionů USD. Prodeje přípravku Olumiant, orální léčby revmatoidní artritidy zahájené v roce 2018, vzrostly o 70 % na anualizovaných 558 milionů USD. V roce 2019 byla Eli Lilly jednou z několika společností, které uvedly na trh nové měsíční injekce zabraňují migrénám. Prodej léku Emgality dosáhl v prvním čtvrtletí anuálně 296 milionů dolarů a mohl by stoupat mnohem dále, pokud bude pokračovat v růstu popularita mezi odhadovanými 4 miliony Američanů, kteří pravidelně trpí oslabujícími bolestmi hlavy.
 • Něco, na co je možné se těšit. Akcie Eli Lilly nabízejí dividendový výnos 1,8 %, u kterého mohou investoři očekávat, že v nadcházejících letech poroste. V uplynulém roce společnost využila 69,2 % volného cash flow ke splnění svého dividendového závazku, který je dostatečně nízký, aby bezpečně zvýšil výplaty dividend v souladu s růstem zisků. Se ziskem stanoveným na dvouciferné procento v roce 2020 a možná i po něm by tato společnost mohla nabídnout pěkné tržní zisky i z dlouhodobého hlediska.

Upozornění na potenciální rizika pro společnost Eli Lilly & Company

 • Generické ohrožení klíčových produktů: Jisté obavy plynou z blížící se expirace platnosti patentu, kterému čelí několik produktů v portfoliu společnosti Lilly. Výrobky jako Zyprexa, Cymbalta, Evista a Gemzar čelí klesajícím prodejům kvůli obecné konkurenci. V roce 2017 Lilly ztratila ve Spojených státech patentovou ochranu pro klíčové léky Strattera, Axiron a Effient. V září 2018 Lilly ztratila exkluzivitu pro přípravek Cialis. Konkurenční výrobky vstoupily na trh ve stejném měsíci. To mělo za následek rychlou erozi prodejů. V srpnu 2019 ztratila Lilly podobně exkluzivitu u léku Forteo.
 • Intenzivní konkurence: Kromě obecných hrozeb produkty Lilly čelí intenzivní konkurenci jak ze strany velkých farmaceutických společností, tak malých a středních společností. Soutěž o výrobky pro péči o diabetes nabrala na intenzitě uvedením léku Victoza společnosti Novo Nordisk. Smeglutid Ozempic společnosti Novo Nordisk, který byl uveden na trh v roce 2018, představuje silnou konkurenci pro klíčový růstový faktor Lilly, přípravek Trulicity.

Výsledky ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019

 • Lilly vykázala ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 upravený zisk na akcii ve výši 1,73 USD, což komplexně překonalo medián analytiků očekávajících výsledek ve výši 1,52 USD. Výnosy meziročně vzrostly o 31 %, protože vyšší náklady na výzkum a vývoj byly více než dostatečně kompenzovány vyššími příjmy a nižší daňovou sazbou.
 • Příjmy ve výši 6,11 miliard USD překonaly odhad analytiků, kteří očekávali 6,07 miliardy. Celkové tržby meziročně vzrostly o 8 %, podpořené silnými prodeji novějších léků, jmenovitě Trulicity, Taltz, Jardiance, Basaglar, Emgality a Verzenio, což kompenzovalo nižší prodej starších produktů jako Cialis a Forteo a dopad stažení produktů Lartruvo. Prodejní objemy vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí o 10 %.
 • Nové farmaceutické výrobky (výrobky uvedené na trh od roku 2014) vygenerovaly tržby 2,8 miliardy USD, k růstu tržeb přispěly 14 % a z pohledu celkových výnosů přinesly téměř 46 %, což představuje  nárůst o 2 % oproti předešlému čtvrtletí. Příjmy v USA vzrostly o 7 % na 3,52 miliardy USD a mimo USA byl zaznamenán růst o 10 % na 2,6 miliardy USD. Mezi novými produkty Trulicity generovala tržby ve výši 1,21 miliardy USD, což je meziroční nárůst o 31 % díky vyšší poptávce ve Spojených státech a současně vyšším prodejním objemům  mimo USA. Příjmy z prodeje přípravku Cyramza činily 245,1 milionu USD (meziročně +11 %), tržby z prodeje léku Jardiance vzrostly o 39 % na 268,0 milionu USD. Basaglar v daném období generoval tržby ve výši 307,2 milionu USD, což je meziroční nárůst o 32 %. Taltz přinesl tržby ve výši 420,1 milionu USD (meziročně + 37 %). Olumiant dosáhl ve 4Q 2019 obratu 127,8 milionu USD oproti 114,6 milionu USD v předchozím čtvrtletí, Verzenio dosáhla ve 4Q 2019 obratu 179,1 milionu USD, což představuje nárůst oproti 157,2 milionům USD v předchozím čtvrtletí díky zvýšené poptávce v USA.
Provozní výsledky:

Provozní výnosy meziročně vzrostly o 10 % na 1,61 miliardy USD. Provozní marže ve čtvrtletí dosáhla 26,3 %. Celkové provozní náklady (včetně výzkumu, vývoje a marketingu, prodejní náklady  a správní náklady) vzrostly ve zmíněném čtvrtletí o 6 %.

Výsledky za rok 2019:

Celoroční tržby za rok 2019 vzrostly o 4 % na 22,32 miliardy USD, čímž překonaly odhady analytiků ve výši 22,29 miliardy USD. Očekávané rozmezí bylo vedením společnosti stanoveno na 22,0 - 22,5 miliard USD. Upravený zisk na akcii dosáhl 6,04 USD za akcii. Analytici očekávali 5,80 USD. Zisk Lilly meziročně vzrostl o 11 %.

Výhled pro rok 2020:

Lilly v letošní roce očekává zisk na akcii v rozmezí 6,70 až 6,80 dolaru na akcii. Vedení očekává, že si Lilly v letošním roce připíše růst v rozmezí 11 – 13 %. Tržby by se měly pohybovat v rozmezí 23,7 - 24,2 miliard USD, kterému by mělo pomoct zahrnutí přípravku Qbrexza do produktového portfolia jako součást letošní očekávané akvizice společnosti Dermira. Očekává se, že upravená provozní marže v roce 2020 bude 31 %, tedy stejná jako v roce 2019. Náklady na marketing, prodej a administrativu by se měly pohybovat v rozmezí 6,2 až 6,4 miliardy dolarů. Výhled nákladů na výzkum a vývoj se očekává v rozmezí 5,6 až 5,9 miliard USD. Očekává se, že v budoucnu bude růst výnosů Lilly tažen kupředu vyšší poptávkou po novějších lécích, včetně Trulicity, Jardiance, Taltz, Verzenio, Basaglar, Emgality, nově zavedeném nosním prášku, glukagonu Baqsimi a možného uvedení nově schválených perorálních tablet na léčbu akutní migrény s názvem Reyvow.

Ocenění:

Akcie společnosti Lilly vzrostly v meziročním srovnání od počátku roku o 20 % a v meziročním srovnání o 36,6 %. Pro srovnání Index S&P 500 od začátku roku ztratil 10,9 % a v meziročním srovnání 1,7 %.

Ukázkový příklad - CFD na akcie Eli Lilly

Hypotetický příklad – CFD na akcie Eli Lilly

Investovaná částka 1 milion CZK…39.971 USD (kurz ČNB k 29.4.2020)
Typ kontraktu CFD akcie
Finanční páka 1:5
Margin 20 % z hodnoty CFD akcie
Cena 153,28 USD/CFD akcie k 4.5.20
CFD akcie … hodnota 153,28 USD … marže 20 % … 30,656 USD
Target Price1 … > 160,00 USD/CFD akcie
Target Price2 … > 164,40 USD/CFD akcie
Target Price2 … > 185,00 USD/CFD akcie
Support Level 1… 144 USD/CFD akcie
Support Level 2… 134 USD/CFD akcie

Při plném 100 % zainvestování by bylo při marži 30,656 USD možné nakoupit až 1303 kusů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50 % volných prostředků investora.
V případě nákupu 1 kusu CFD akcie Eli Lilly pohyb kurzu k 164,40 USD/CFD akcie nabízí potenciál 11,12 USD, tedy 1.112 USD při 100 kusech CFD akcií.

V případě zainvestování 50 % volných prostředků a nákupu 651 CFD akcií by pohyb kurzu o 11,12 USD zvýšil potenciál zhodnocení analýzy na cca 7.239 USD. 

V případě negativního vývoje a poklesu kurzu CFD akcie na 144 USD by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu přesahující 15 % celkového objemu prostředků investora.


Upozorňujeme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a odpovídajícím způsobem nastavit míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů a na Forexu je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.

Robert Černík, analytik

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí je nezávislá analýza (Analýza), která je umístěná na internetových stránkách www.capital-analysis.cz, vypracovali nezávislí analytici a slouží čistě pro vlastní potřeby jejích tvůrců, případně jiných přispěvatelů internetových stránek www.capital-analysis.cz

Všeobecné informace:

Při přípravě dokumentu jsme vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídáme. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené s ohledem na znění Analýzy mohou být ztrátové. Analýza poskytuje pouze obecné informace a v žádném případě není zamýšlena a nesmí na ní být pohlíženo jako na jakoukoliv pobídku či doporučení ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Názory uvedené v analýze neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých čtenářů webových stránek www.capital-analysis.cz, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby. Jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům, čtenářům. Analýza by neměla být podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor, čtenář by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z aktiv zmiňovaných v analýzách se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota hypotetických investic do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné výsledky analýz v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky v budoucnu. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit obchodní výsledky. Poplatky na valné části kapitálových trhů jsou uplatňovány, i když je výsledkem obchodu ztráta. Výnos ani návratnost investic na kapitálových trzích není nikdy zaručena. Minulá výkonnost analýz nezaručuje příznivé výsledky analýz v budoucnu.

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz jsou používány všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technická analýza. Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno nebo nadhodnoceno. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely-ratio P/E, cash-flow model apod.) Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi-tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoj ceny, určit konec a případné otočení trendu.

Střet zájmů:

Tento dokument a Analýza byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů. Tato analýza byla vytvořena nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Výsledky analýz se mohou lišit v závislosti na poskytovateli dat a likvidity obchodníka, čtenáře.

Předpokládané frekvence aktualizací:

Nezajišťujeme/negarantujeme pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýza je vytvářena na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu, a především s ohledem na to, jaké investiční nástroje v daném okamžiku považují její tvůrci za zajímavé investiční příležitosti. Je možné, že průběžně vytvářené Analýzy mohou pokrývat totožné či podobné investiční nástroje. Tvůrce analýzy si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

Šíření Analýzy:

Analýza, jež tvoří součást obsahu stránek www.kapitalove-analyzy.cz není určena k cílené distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýza slouží výhradně potřebám jejího tvůrce případně ostatních přispěvatelů webu www.capital-analysis.cz a bez předchozího písemného souhlasu nesmí být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukována, distribuována nebo publikována.