Vytváříme a publikujeme školící materiály a zabýváme se studiem finančních a komoditních trhů a identifikací obchodních příležitostí. Zabýváme se tvorbou informačního obsahu v digitální elektronické formě a jeho následným prodejem. Nejsme obchodník s cennými papíry ani broker, nejsme finanční instituce a nejsme finanční zprostředkovatel. 

Futures neboli komoditní trhy

Strategie, které diverzifikují vaše globální investice

Cílem komoditních strategií je profitovat na příležitostech komoditního trhu prostřednictvím čtyř investičních metod, které se vzájemně doplňují: komoditní spready, následování trendů, vypisování opcí a COT reporting. 

Metoda komoditních spreadů využívá opakujícího se sezónního chování cen některých komodit, vztahu cen mezi různými nicméně z určitého pohledu korelujícími komoditami nebo vztahu různých termínů dodání stejné komodity.

Metoda následování trendů je dlouhodobě nejúspěšnější metoda komoditního investování a umožňuje participovat jak na rostoucích, tak i klesajících trendech cen komodit. 

 Metoda vypisování opcí je ideální do období, kdy se na trhu nic neděje. Její předností je možnost vydělávat i na stagnujícím trhu a tím vhodně doplňuje ostatní dvě metody.

Další možností je metoda využívání COT reportů. Jedinečné statistiky jednotlivých burz o složení vlastníků futures kontraktů obchodovaných na burze. Naše analytické postupy dokáží při použití těchto dat predikovat počátky i konce trendů.  Trend is your/our friend. 

Všechny čtyři uvedené metody jako celek mají možnost dosahovat úspěchu při různých tržních podmínkách a především vytvářet profit jak při růstu tak i poklesu cen.

Metoda následování trendů

je mezi profesionálními obchodníky na komoditních trzích (CTA) dlouhodobě nejrozšířenější a nejúspěšnější metodou, kterou je spravován největší objem prostředků. Obchoduje se s futures, opcemi, popř. dalšími investičními nástroji na komodity, měnové páry i další finanční aktiva, jako jsou úrokové míry, státní dluhopisy nebo akciové indexy. Obchody probíhají jak na vzestup, tak i na pokles. Právě obchody na pokles jsou důležitým prvkem, který v případě finančních krizí nebo jiných propadů akciového trhu velmi často přináší pozitivní výnos.

Metoda vypisování opcí

je založena na prodeji (vypisování) opcí s cílem pravidelně a opakovaně inkasovat opční prémie. Ekonomický princip této metody je založen na přetrvávajícím jevu, kdy v sobě opční prémie obsahují očekávání vyšší volatility trhu, než jaká ve skutečnosti nastane. Při vhodném řízení rizik tak tato technika může poskytnout pravidelný výnos zejména na stagnujícím trhu, nebo při slabých trendech. Princip této techniky lze přirovnat k podnikání pojišťoven, které rovněž pravidelně inkasují pojistky (prémie za opce) a na plnění ze skutečných pojistných událostí vydají dlouhodobě méně.

Metoda sezónních komoditních spreadů

je založena na obchodování rozdílů (spreadů) mezi dvěma souvisejícími futures kontrakty, když se vždy jeden kontrakt kupuje a jiný kontrakt prodává. Příkladem může být nákup benzínu a současný prodej ropy nebo nákup kukuřice s dodáním v červenci a prodej kontraktu prosincového. Pro výsledek obchodu tak není rozhodující pohyb ceny jednoho aktiva, ale rozdílu mezi cenami dvou aktiv v době uzavírání pozic. Základní analytickou metodou je statistická analýza historického sezónního chování spreadů.

Pokročilá COT analýza

Naši analytici pro vás nonstop analyzují změnu stavu otevřených pozic, změny pozic spekulantů z net long na net short či obráceně. Dále vyhledávají extrémní pozice velkých hráčů na trhu, ze skupiny Large Speculant/ Non Commercial.

Surfujte na vlnách signálů a analýz capital-analysis.cz

Průměrná výkonnost analýz a signálů přes 8,4 % měsíčně.

Exkluzivita překonávající standardy

VIP služba

Měď

Copper exchange Comex (25000 lb)

Zlato

Gold exchange Comex (100 oz)

Stříbro

Silver exchange Comex (50 oz)

Palladium

Palladium exchange Comex (100 oz)

Platina

Platinum exchange Comex (50 oz)

Kukuřice

Corn exchange CBOT(5000 bushl)

Rýže

Rice exchange CBOT(2000 metráků)

Pšenice

Wheat exchange CBOT (5000 bushl)

Sója

Soybeans exchange CBOT (5000 bushl)

Kakao

Cocoa exchange CME (10 tons)

Káva

Coffee exchange ICE Futures (37500 lbs.)

Cukr 11

Sugar exchange ICE Futures (112 000 lbs.)

Bavlna

Cotton exchange ICE Futures (50000 lbs.)

Výsledky analýz komodit hovoří sami za sebe

Kdekoliv, v jakémkoliv čase, vždy a všude nás máte s sebou. Naše mobilní aplikace vám umožní využít kdykoliv naše myšlenky ve svůj prospěch. Stále jste se středu dění.

Transparentní výsledky

Veřejně prezentované výsledky analýz - komodity

Veškeré analýzy, prognózy a signály jsou nejen dlouhodobě archivované, ale i vyhodnocované. Veřejně publikované výsledky prognóz s komentáři si může každý nalézt pod svým jedinečným VIP přístupem. Samozřejmě i potencionální klienti mají přístup k těmto publikovaným výsledkům.