Vytváříme a publikujeme školící materiály a zabýváme se identifikací tržních analýz a burzovních signálů. Zabýváme se tvorbou informačního obsahu v digitální elektronické formě a jeho následným prodejem. Nejsme obchodník s cennými papíry ani broker, nejsme finanční instituce a nejsme finanční zprostředkovatel. 

MASTERCARD

ANALÝZA NA CFD NA AKCIE MASTERCARD ČERVEN 2018

CFD na akcie Mastercard na růst

INSTRUMENT:   CFD

Symbol MT4:    Mastercard

Grafy, data, informace zdroj: Barchart.com, Investing.com, Bloomberg.com. Equities.com, MT4

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

 • Společnost Mastercard byla založena v roce 1966 a sídlí v Purchase v New Yorku. Je přední světovou společností zabývající řešením globálních plateb. Poskytuje řadu dodatkových služeb na podporu platebních, debetních, mobilních, webových a bezkontaktních plateb a dalších souvisejících programů elektronických plateb pro finanční instituce a další subjekty ve více než 150 měnách v přibližně 210 zemích světa.
 • Akcie společnosti Mastercard od loňského roku výkonově porážejí vybraný sektor jako celek. Vzhledem k pevnému postavení na trhu, pokračující expanzi, digitálním iniciativám a významným příležitostem plynoucím z dlouhodobého globálního trendu posunu směrem k elektronickým platbám je postavení společnosti více než dobře pro-růstově orientováno. Růst příjmů společnosti Mastercard je globálně na vzestupu a bude dále pokračovat na pozadí její silné pozice na trhu a atraktivních klíčových aktivitách, které jsou dlouhodobě řízeny novými smlouvami, obnovenými smlouvami a rozšiřováním portfolia nabízených služeb.
 • Strategické akvizice, aliance a technologické inovace společnosti Mastercard spolu s iniciativami zaměřenými na diverzifikaci produktů a geografickou expanzi předznamenávají společnosti dlouhodobý růst.
 • Akcie společnosti Mastercard od začátku roku výkonově poráží vybraný sektor jako celek. Vzhledem k pevnému postavení na trhu, pokračující expanzi, digitálním iniciativám a významným příležitostem plynoucím z dlouhodobého globálního trendu posunu směrem k elektronickým platbám je postavení společnosti více než dobře pro-růstově orientováno. Růst příjmů společnosti Mastercard je globálně na vzestupu a bude dále pokračovat na pozadí její silné pozice na trhu a atraktivních klíčových aktivitách, které jsou dlouhodobě řízeny novými smlouvami, obnovenými smlouvami a rozšiřováním portfolia nabízených služeb. Akvizice firem VocaLink a NuData Security vhodně doplňuje úsilí společnosti podílet se na nových platebních tocích a zvyšuje nabídku ochrany a zabezpečení.
 • Strategické akvizice, aliance a technologické inovace společnosti Mastercard spolu s iniciativami zaměřenými na diverzifikaci produktů a geografickou expanzi předznamenávají společnosti dlouhodobý růst.

Faktory vedoucí k analýze na růst ceny akcií společnosti Mastercard

 • Hvězdný výkon ceny akcií. Akcie společnosti Mastercard od počátku letošního roku rostou o téměř 25 % a překonávají výkon celého sektoru, jež ve stejném období přidává 14 %. Vzhledem k pokroku na straně fundamentů by mohl růst ceny akcií Mastercard pokračovat a vytvářet nová maxima. Tuto domněnku podporuje síla americké a globální ekonomiky a posilující nálada konzumentů více utrácet, a to především pomocí elektronických platebních nástrojů. Ta tam je doba, kdy spotřebitelé před nákupem vytvářeli fronty na pokladních přepážkách v bance.
 • Silný pozitivní výhled. Na letošní konferenci investorů společnost Mastercard nabídla investorům optimistický výhled budoucích příjmů. Dle v květnu zveřejněných výsledků za první čtvrtletí letošního roku, jejichž obsahem byly rekordní výsledky na straně příjmů i zisků, našla svou cestu ke společnosti Mastercard velká část peněz z otevřených peněženek globálních konzumentů. Od doby zveřejnění výsledků akcie společnosti posílily o dalších více než 10,5 %.
 • Konzistentní růst příjmů. S ohledem na silnou tržní pozici a atraktivitu hlavních aktivit společnosti, které jsou nadále řízené novými i obnovovanými smlouvami a rozšířením nabídky služeb, je možné očekávat, že si společnost v nadcházejících čtvrtletích svůj obrat udrží. Pokračující iniciativy včetně digitální strategie a rozšiřování geografického otisku společnosti vytvářejí další optimismus.
 • Silná historií prověřená pozice na poli mezinárodních operací. Mezinárodní trhy poskytují společnosti Mastercard prostředky pro růst i diverzifikaci. Značná část příjmů společnosti pochází z mezinárodních regionů, jako je Asie, Pacifik, Kanada, Evropa, Latinská Amerika, Afrika a Blízký východ.
 • Strategické aliance s vládami, bankami a korporacemi v těchto regionech společně s rozvinutými státy, jako jsou Německo, Spojené království, Austrálie či Japonsko pozitivně podporují expanzi elektronického obchodu v rozvíjejícím se odvětví elektronických peněz. Tyto trhy, vedené posunem směrem k většímu využívání platebních karet a vyššími spotřebitelskými výdaji, mají značný potenciál generovat v následujících letech růst.
 • Průběžné investice do technologií. Společnost dosahuje významného pokroku ve své digitální strategii a neustále investuje do technologií. MasterPass se stal historicky první sítí na světě, která dokáže poskytovat digitální platební služby skrze všechna zařízení a všechny kanály. Společnost dále investuje do tokenizační technologie plateb. Ta podporuje bezkontaktní platby a digitální zabezpečené vzdálené platby a zvyšuje zabezpečení transakcí. Tokenizace chrání data zákazníků tak, že číselnou řadou (tokenem) nahrazuje informaci o účtu z plastové platební karty. Tato technologie umožňuje autorizovat platby, aniž by došlo k zveřejnění detailů účtu. Pokračující investice do nových technologií by společnosti měly pomoci udržet konkurenční náskok v rostoucím odvětví elektronických plateb.
 • Lepší než očekávané výsledky. Společnosti Mastercard oznámila v prvním čtvrtletí 2018 upravený zisk na akcii ve výši 1,50 USD, čímž překonala očekávání analytiků. Výnosy společnosti meziročně vzrostly o 43 %. Lepší než očekávané výsledky byly především podpořeny nárůstem objemu platebních transakcí a přeshraničních transakcí. Příjmy společnosti Mastercard v prvním čtvrtletí dosáhly 3,6 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 27 %. Upravené provozní náklady vzrostly o 32 % na 1,6 miliardy USD. K 31. březnu 2018 dosáhl počet klientských karet Mastercard a Maestro 2,4 miliardy. Výnosy z investic zaznamenaly růst o 13 %. Úrokové náklady meziročně vzrostly o 10,3 % na 49 milionů dolarů.
 • K 31. březnu 2018 činily hotovostní prostředky společnosti a peněžní ekvivalenty 6,9 miliardy USD, což představuje nárůst o 16 % oproti úrovni na konci roku 2017.
 • V průběhu prvního čtvrtletí 2018 provedla společnost zpětný odkup akcií v hodnotě 1,4 miliardy USD a na dividendách vyplatila 263 milionů USD.
 • V průběhu minulého měsíce byly ze strany analytiků několikrát změněny odhady vývoje trendu, kdy osmkrát analytici zvýšili své odhady rozšíření stávajícího růstového trendu. Ve dvou případech analytici svá očekávání snížili.
 • Mastercard, stejně jako v loňském roce, překonává očekávání trhu a je na výsluní zájmu investorů. Současně s tím nicméně roste poměrový ukazatel P/E. Aktuální ocenění naznačují, že se společnost v současné době nemůže řadit k levným titulům. Přesto se v očích mnoha obchodníků jedná o skvělou společnost se solidním investičním potenciálem. Navzdory současným vyšším cenám by akcie společnosti stále mohly nabídnout solidní výnos, pokud bude společnost i nadále schopná profitovat z růstu globálního bezhotovostního světa.

Obrázek: pohled na grafický vývoj loga společnosti Mastercard v čase. Zdroj: Flickr.com

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zpráva o příjmech v 1. čtvrtletí 2018

Mastercard ve třetím čtvrtletí předčila očekávání analytiků jak z pohledu zisků, tak z pohledu celkových tržeb.

 • Zisk na akcii meziročně vzrostl o 41,28 % na 1,50 USD.
 • Meziročně čistý zisk společnosti v daném období vzrostl o 38 % na 1,49 miliardy USD. Za lepšími, než očekávanými výsledky stojí zejména vyšší objem switch transakcí, nárůst objemu přeshraničních plateb a zisky z akvizic. Jako omezující faktor je třeba zmínit vyšší objem poskytnutých slev a pobídek.
 • Silná provozní výkonnost. Celkové příjmy společnosti v 1Q 2018 meziročně vzrostly na 3,58 miliardy USD.
 • Ve zmíněném období celkové provozní náklady společnosti zaznamenaly oproti předešlému čtvrtletí (1,79) mírný pokles na 1,75 miliardy USD, a to díky nižším všeobecným a správním nákladům a nákladům na reklamu a marketing.
 • Výnosy společnosti meziročně vzrostly o 43 %. Lepší než očekávané výsledky byly především podpořeny nárůstem objemu platebních transakcí a přeshraničních transakcí.
 • Příjmy společnosti Mastercard v prvním čtvrtletí dosáhly 3,6 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 27 %.
 • Upravené provozní náklady vzrostly o 32 % na 1,6 miliardy USD.
 • K 31. březnu 2018 dosáhl počet klientských karet Mastercard a Maestro 2,4 miliardy.
 • Výnosy z investic zaznamenaly růst o 13 %. Úrokové náklady meziročně vzrostly o 10,3 % na 49 milionů dolarů.

RIZIKA

 • Společnost Mastercard je nucena se vyrovnávat s obtížemi spojenými s udržováním výdajů na provoz gigantické obchodní sítě. Celkové provozní náklady společnosti v posledních pěti letech rostou. Je pravděpodobné, že růst provozních nákladů bude pokračovat i v nadcházejících čtvrtletích, a to především kvůli pokračujícím investicím na podporu strategických iniciativ, vyšším slevám a finančním pobídkám a vyšším právním nákladům.
 • Společnost pracuje s poměrně vysokými náklady v rámci slev a finančních pobídek, které využívá pro získávání nových zákazníků a nových obchodních cest.
 • Ocenění Mastercard na současné úrovni jeví známky nadhodnocení. Při pohledu na 12-ti měsíční výhled ukazatele poměru ceny a výnosů (P/E) společnosti, který činí vysokých 41,44 (založeno na odhadu příjmů v následujících 12 měsících), není vyloučeno, že investoři dále nebudou chtít za akcie platit žádnou vyšší prémii. Nepříznivě pro společnost vyznívá také porovnání s 12 měsíčními forwardy ukazatele P/E, který u celého odvětví dosahuje 23,48.

Ukázkový příklad - CFD na akcie Mastercard

 • Investovaná částka 1 milion CZK…45.911 USD (kurz ČNB 11.6.18)
 • Typ kontraktu CFD
 • Finanční páka 1:10
 • Margin 10 % z hodnoty kontraktu
 • Cena akcie 198,26 USD/CFD (k 11.6.18)
 • 1 lot/kontrakt … 100 ks akcií … hodnota kontraktu 19.826 USD … marže 10 % … 1.982,60 USD
 • Target Price 1 … 210 USD/CFD lot
 • Target Price 2 … <210USD/CFD lot
 • 1. úroveň supportu … cca 189,60 USD/CFD lot
 • 2. úroveň supportu … cca 183,10 USD/CFD lot
 • Při plném 100 % zainvestování by bylo při marži 1.982,60 USD možné nakoupit až 23 lotů/kontraktů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50 % volných prostředků investora.
 • V případě nákupu 1 kontraktu CFD na akcie Mastercard pohyb kurzu k TP 1 na úrovni 210 USD/CFD lot nabízí potenciál 1.174 USD.
 • V případě zainvestování 50 % volných prostředků a nákupu 11 kontraktů by pohyb kurzu CFD o 11,74 USD nabídl potenciál zhodnocení o 12.914 USD.
 • V případě negativního vývoje a poklesu kurzu CFD k 1. úrovni supportu 189,60 USD/CFD by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu převyšující 20 % celkového objemu prostředků investora.

Důrazně připomínáme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.

Robert Černík, analytik