Vytváříme a publikujeme školící materiály a zabýváme se studiem finančních a komoditních trhů a identifikací obchodních příležitostí. Zabýváme se tvorbou informačního obsahu v digitální elektronické formě a jeho následným prodejem. Nejsme obchodník s cennými papíry ani broker, nejsme finanční instituce a nejsme finanční zprostředkovatel. 

KVĚTEN 2020

ROPA WTI LONG

„Ropa WTI byla v prvním letošním čtvrtletí těžce sražena na kolena. Svou vinu na tom měly spekulace na Wall Street, extrémní dosud neviděná volatilita, otevřená válka mezi producenty ropy a globální pokles poptávky po černém zlatu o více než 30 %. Nicméně, existuje několik důvodů, proč by ropa v následujících týdnech mohla vykázat solidní růst. Vysvětlíme si je blíže.“

ANALÝZA NA RŮST CENY ROPY WTI

INVESTIČNÍ ANALÝZA ROPA WTI

Graf_Září 2020 ropa WTI long. Vývoj průměrné historické sezónnosti zářijového futures na ropu WTI (NYM) v posledních 30ti, 15ti a pěti letech. Graf znázorňuje dlouhodobou korelaci sezónních pohybů cen. Na grafu je vidět, že v historii posledních třiceti let (fialová), patnácti let (modrá) a pěti let (červená) docházelo v průběhu roku u analýzy na ropu WTI od poloviny května do konce června obvykle k sezónnímu nárůstu ceny.

Ačkoliv jsou sezónní cyklické jevy v letošním nestabilním roce do jisté míry utlumeny, existují argumenty, které by měly podpořit naše očekávání růstu ceny černého zlata.

 

Tabulka. Přehled historických cen a vývoje sezónního obchodu na zářijovou ropu WTI (NYM) od roku 2005. Tabulka ukazuje, že v průběhu posledních 15-ti let dosáhlo procento úspěšných analýz v období květen-červen 80 % s průměrným profitem dosahujícím 3.190 USD/kontrakt. Orientační platnost analýzy od 5.5.20 do 30.6.20*.

* Orientační údaj potenciálního ukončení platnosti analýzy zohledňující chování a výkon analýzy v průběhu posledních patnácti let může být ovlivněn mnoha faktory, krátkodobými trendy a aktivní prací s trailing stopem.

SEZÓNNOST

Ropa WTI byla v prvním letošním čtvrtletí těžce sražena na kolena. Svou vinu na tom měly spekulace na Wall Street, extrémní dosud neviděná volatilita, otevřená válka mezi producenty ropy, globální pokles poptávky po černém zlatu o více než 30 %, obrovská nabídka a celosvětově naplněné zásobníky ropy. Nicméně, na trhu dlouhodobě existují opakující se sezónnosti, které by ropě v dohledné době měly pomoct v růstu. Tou první a s blížící se sezónou hlavní je sezónní motoristická sezóna. Tato sezónnost v historii posledních patnácti let NIKDY NEZKLAMALA. Důvod, proč tomu tak je, je jednoduchý. Stejně jako se můžete každoročně spolehnout, že léto vystřídá zima, tak se stejně můžete spolehnout na to, že s příchodem letní motoristické sezóny lidé vyrazí na cesty. Letadlem, lodí nebo autem, prostě čímkoliv, co je dopraví z jednoho místa na druhé. Během zimy rafinerie maximalizují výrobu topného oleje právě na úkor benzínu. Ale s příchodem jara a zlepšením jízdních podmínek stoupá spotřeba benzínu. Kromě toho musí průmysl akumulovat zásoby pro blížící se letní dovolené a motoristickou sezónu. Tato kombinace obvykle v období květen až červen tlačí ceny benzínu a ropy vzhůru.

AKTUÁLNĚ

Poté, co černé zlato v březnu kleslo na nové historické minimum, se nyní lze domnívat, že s restartováním ekonomik existuje prostor pro potenciální růst. Přestože se zdá, že černé zlato globálně nemá na růžích ustláno, roste dnes cena ropy pátým dnem v řadě. Navíc, je dobré si uvědomit, že to všechno špatné, čím si trhy v průběhu posledních týdnů prošly, je již v aktuální ceně započítáno. Nabídka společně s celosvětovým přebytkem už snad ani nemohou být vyšší. Teoretické riziko opětovného poklesu ceny. Slabá poptávka. Rostoucí geopolitické riziko. To vše už v ceně odražené je, a tak zbývá už jen to pozitivní, čím je očekávaný růst spotřeby poté, co se začnou uvolňovat ekonomické restrikce spojené s pandemií koronaviru, až lidé opět usednou do dopravních prostředků, začnou chodit do práce, začnou vydělávat peníze, začnou utrácet a plánovat, kam se letos podívají.

Naděje na oživení poptávky pomáhají cenám ropy. V průběhu pondělní obchodní seance ropné futures pokračovaly v růstu poté, co zpráva datové společnosti Genscape naznačila, že zásoby černého zlata v americkém Cushingu v minulém týdnu vzrostly pouze o 1,8 milionu barelů. Pokud by to potvrdily také údaje Amerického ropného institutu (API) později v úterý a vládní statistika ve středu, znamenalo by to výraznou změnu v růstu zásob oproti trendu posledních týdnů.

Ceny ropy pokračují v růstu také v reakci na znamení, že produkční uzávěry amerických výrobců oslabují krátkodobou nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Zprávy od jednotlivých energetických společností dokládají, že produkční kohoutky jsou vypnuté.

RIZIKA A ČERNÝ PETR

Výše zmíněné by mohla negativně ovlivnit nejistota a obavy z možných následných vln nákazy po restartu globálních ekonomik. S nulovými zkušenostmi se stávající situací a s potenciální hrozbou opětovného rozbujení nákazy by snahy o rychlé oživení ekonomik mohly rychle vzít za své. Navíc, stávající „relativní“ klid na globálním trhu s energiemi by mohla v dohledné době narušit opětovně doutnající obchodní válka mezi dvěma nejsilnějšími ekonomikami světa, tedy Čínou a USA. Přestože na přelomu 2019/2020 byly USA a Čína připravení podepsat návrh ekonomické dohody, která by vedla k finálnímu ukončení téměř dvouleté obchodní války mezi těmito zeměmi, aktuální výhružky prezidenta USA vůči Číně hrozí, že by tato dohoda mohla být shozena ze stolu. Ba naopak, Čínu by teoreticky mohly čekat ještě horší časy než kdy předtím. Důvod? Obvinění Číny jako strůjce globální pandemie a WHO jakožto neschopného špatně radícího tyranosaura, řka „Já nic, já muzikant.“ Dovozní tarify na    100 % z Číny dováženého zboží? Američanům sice nijak nepomohou, ale „božská rétorika“ a bití se do prsou „zachránce USA“ se před volbami hodí.

Robert Černík, analytik

Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí je nezávislá analýza (Analýza), která je umístěná na internetových stránkách www.capital-analysis.cz, vypracovali nezávislí analytici a slouží čistě pro vlastní potřeby jejích tvůrců, případně jiných přispěvatelů internetových stránek www.capital-analysis.cz

Všeobecné informace:

Při přípravě dokumentu jsme vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídáme. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené s ohledem na znění Analýzy mohou být ztrátové. Analýza poskytuje pouze obecné informace a v žádném případě není zamýšlena a nesmí na ní být pohlíženo jako na jakoukoliv pobídku či doporučení ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Názory uvedené v analýze neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých čtenářů webových stránek www.capital-analysis.cz, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby. Jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům, čtenářům. Analýza by neměla být podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor, čtenář by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z aktiv zmiňovaných v analýzách se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota hypotetických investic do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné výsledky analýz v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky v budoucnu. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit obchodní výsledky. Poplatky na valné části kapitálových trhů jsou uplatňovány, i když je výsledkem obchodu ztráta. Výnos ani návratnost investic na kapitálových trzích není nikdy zaručena. Minulá výkonnost analýz nezaručuje příznivé výsledky analýz v budoucnu.

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz jsou používány všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technická analýza. Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno nebo nadhodnoceno. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely-ratio P/E, cash-flow model apod.) Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi-tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoj ceny, určit konec a případné otočení trendu.

Střet zájmů:

Tento dokument a Analýza byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů. Tato analýza byla vytvořena nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Výsledky analýz se mohou lišit v závislosti na poskytovateli dat a likvidity obchodníka, čtenáře.

Předpokládané frekvence aktualizací:

Nezajišťujeme/negarantujeme pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýza je vytvářena na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/finančním trhu, a především s ohledem na to, jaké investiční nástroje v daném okamžiku považují její tvůrci za zajímavé investiční příležitosti. Je možné, že průběžně vytvářené Analýzy mohou pokrývat totožné či podobné investiční nástroje. Tvůrce analýzy si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

Šíření Analýzy:

Analýza, jež tvoří součást obsahu stránek www.kapitalove-analyzy.cz není určena k cílené distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýza slouží výhradně potřebám jejího tvůrce případně ostatních přispěvatelů webu www.capital-analysis.cz a bez předchozího písemného souhlasu nesmí být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukována, distribuována nebo publikována.