Vytváříme a publikujeme školící materiály a zabýváme se studiem finančních a komoditních trhů a identifikací obchodních příležitostí. Zabýváme se tvorbou informačního obsahu v digitální elektronické formě a jeho následným prodejem. Nejsme obchodník s cennými papíry ani broker, nejsme finanční instituce a nejsme finanční zprostředkovatel. 

SPREAD PŠENICE/SÓJA

Jedna z posledních šancí na využití potenciálu spreadu pšenice /sója není daleko.

ANALÝZA SPREAD PŠENICE/SÓJA

Nákup CFD na pšenici a prodej CFD na sóju

INSTRUMENT:   CFD

 

DLOUHODOBÉ, SEZÓNNÍ A AKTUÁLNÍ FUNDAMENTY

PŠENICE. Pomineme-li obvyklou míru produkce v obvyklých exportních zemích, jako jsou USA, Rusko, Ukrajina či Argentina, kde sklizeň nikterak nezaostala za očekáváním a zásoby pšenice jsou připraveny pro export, zbyde Austrálie. Ta platí za čtvrtého největšího producenta a zároveň exportéra pšenice na světě.

V letošním roce se však zdá, že této obchodní klasifikaci nedostojí. Již druhým rokem se totiž hlavní pěstitelské oblasti ve východní a jihovýchodní části pšeničného pásu v Austrálii potýkají s neobvyklými suchy a požáry, které jsou příčinou toho, že v těchto místech produkce pšenice drasticky zaostává za úrovněmi dlouhodobého průměru.

Výsledkem pak je, že namísto toho, aby vypěstovaná pšenice mířila do exportních přístavů a následně do Asie, míří z jihu a západu na východ kontinentu. Důvodem je, že výhled domácí produkce šroubuje ceny mouky a pšenice samotné na dlouhodobá maxima (dle informací společnosti Profarmer ceny pšenice v australském Brisbane vzrostly o 30 %) a že domácí odběratelé nabízejí lepší výkupní ceny než zámořští konkurenti.

Kupříkladu Indonésie, obvyklý importér australské pšenice, v letošním roce dovezla z Austrálie přibližně 1,2 milionu tun pšenice, což je méně než polovina oproti stejnému období loňského roku. Chybějící objem pšenice dodali na začátku článku uvedení exportéři včetně USA. V souvislosti se zmíněným tak lze očekávat pokračování trendu silné globální poptávky a rychlejší ubývání globálních zásob pšenice.

PŠENICE AKTUÁLNĚ. Ceny pšenice byly mimo jiné v posledních dnech ovlivňovány smíšenými zprávami z Ruska. V minulém týdnu ruský ministr zemědělství požádal o schůzku s exportéry, aby společně probrali otázky kolem sníženého odhadu produkce. Produkce pšenice v Rusku byla v letošním roce ovlivněna suchem, což odrážejí klesající odhady konečné produkce. Pravděpodobně z toho důvodu ruská vláda chce zajistit dostatek dodávek pro pokrytí domácí spotřeby dříve, než dá zelenou volnému vývozu. 

Dle posledních neoficiálních zpráv by si ruské ministerstvo zemědělství mohlo pohrávat s myšlenkou zákazu exportu pšenice nebo zavedení exportní daně poté, co by celkový objem vývozu obilí ze země přesáhl 30 milionů metrických tun nebo 25 milionů metrických tun pšenice. To by v porovnání s loňským rokem představovalo pokles exportu z Ruska o 16 milionů metrických tun nebo o 1/3. Současně by došlo k přesunu globální poptávky po kvalitní pšenici vhodné pro mletí k jiným světovým exportérům, především pak k USA.

Z důvodu sucha se se špatným stavem pšenice potýká také zbytek Evropy. V souvislosti se špatnou situací v Austrálii se očekává, že globální zásoby pšenice klesnou na několikaleté minimum. V USA sklizeň jarní pšenice je v plném proudu a mohla by být dokončena do dvou týdnů. Pozornost obchodníků na trhu s pšenicí se dále upírá k jarní pšenici v Kanadě, kde jsou nyní části pěstitelské oblasti vystaveny suchému a horkému počasí. Objevují se domněnky, že produkce pšenice v Kanadě zaostane za původními odhady.

Růstový potenciál ceny pšenice v současné době oslabují zprávy o nikterak silných prodejích na export v USA.

 

SÓJA. Situace na globálním trhu se sójou je v současné době viditelně jiná. Sóji je všude ve světě dost. Brazilská sklizeň, přestože mírně nižší, než bylo očekávání, je stále více než dostatečná a stejného výsledku by dle očekávání měla dosáhnout i podzimní sklizeň v USA. Problém této plodiny tak nespočívá v nedostatečné produkci, ale v nedostatečné poptávce, především pak ze strany tradičního a současně největšího importéra z USA, Číny.

Není tajemstvím, že za poklesem zájmu o americké zásoby sóji ze strany čínských dovozců stojí nové dovozní tarify v rámci probíhající obchodní války mezi USA a Čínou.

V polovině minulého týdne proběhla v USA každoroční konference amerických exportérů sóji, mezi jejíž tradiční účastníky patří delegace čínských importérů jako COFCO, Yihai Kerry či čínských zástupců amerických společností Cargill Inc. či Bunge Ltd.

Její výsledek byl nicméně propastně rozdílný oproti ročníkům předešlým, když američtí vývozci dávali čínským partnerům sbohem s „prázdnými kapsami“. Obvyklé uzavírání bilaterálních dohod na export sóji do Číny v hodnotě mnoha miliard USD se letos jaksi nekonalo. 

To v době, kdy Spojené státy očekávají rekordní úrodu zmíněné plodiny. Jistý odbyt sice představovaly objednávky ze strany jiných odběratelů včetně Mexika, ty však celkově nedosáhly takového objemu, jako představovaly předešlé objednávky ze strany Číny. V minulém roce Čína importovala z USA sóju v hodnotě 12 miliard USD, což co do objemu představovalo přibližně 60 % celkového amerického exportu sóji.

Nicméně, od 6. července, kdy Peking v reakci na americká dovozní cla na čínské výrobky uvalil 25 % dovozní cla na veškerý import sóji z USA, zájem čínských dovozců znatelně poklesl. Sója se tak mezi zemědělskými komoditami stala prozatím největší obětí obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami světa.

Provozní ředitel společnosti Yihai Kerry, Mu Yan Kui, odhaduje, že v případě přetrvání obchodní války mezi USA a Čínou by celkový import sóji do Číny ze strany všech exportérů v sezóně 2018-2019 mohl klesnout na 86 milionů tun z 96 milionů v letošní sezóně. Například poptávka po krmivech vyráběných ze sóji ze strany čínských prasečích a drůbežích farem by sice mohla být částečně uspokojena díky vládním zásobám, nicméně současně by mohla vzít za své díky alternativním krmivům vyráběných ze slunečnicových semen či řepky.

Cena sóji v USA v posledních třech měsících klesla přibližně o 18 % poté, co obavy z čínských dovozních tarifů přesunuly zájem domácích importérů téměř výhradně k produkci sóji v Brazílii, jež platí za největšího exportéra uvedené komodity na světě.

Ačkoliv se výše zmíněné pro odhad vývoje cen sóji do konce roku může jevit jako jednostranná záležitost, jisté šance stále existují. Možnost návratu čínských importérů a amerických exportérů k jednacímu stolu někteří účastníci čínské delegace v minulém týdnu nevyloučili. Někteří čínští zpracovatelé by dle neoficiálních zpráv mohli mít dostatečné zásoby na pokrytí poptávky do listopadu letošního roku, nicméně nad prosincem a lednem visí otazníky.

Další potenciální důvod, proč by se pozornost čínských kupců do konce roku mohla obrátit zpět k americkým dodavatelům, je, že se současnou mírou poptávky po brazilských zásobách, by se tyto v dohledné době mohly začít pomalu ale jistě ztenčovat. To by mohlo v reakci posunout ceny v Brazílii výše a v konečném důsledku minimalizovat rozdíl mezi cenou brazilské sóji a sóji z USA po započtení 25 % dovozního tarifu.

Posledním, i když za současné situace prozatím nejméně pravděpodobným faktorem, který by mohl pomoci oživit čínskou poptávku po americké sóje, by bylo nalezení dohody a ukončení obchodní války mezi USA a Čínou.

SÓJA AKTUÁLNĚ. Nejaktivnější listopadový futures kontrakt na sóju na burze CBOT v pátek 24.8. uzavřel na úrovni 855,25 centů za bušl a o týden později na úrovni 843,50 centů za bušl. Uvedené hraje do karet pokračování převahy medvědích obchodníků na trhu v době, kdy se cena sóji pohybuje nedaleko 10letého minima.  

Neoficiální odhady uvádějí, že by se výnosy sóji na akr v průběhu letošní sklizně v USA mohly pohybovat kolem 53,8 bušlů, což by představovalo historicky rekordní výnos s potenciálem vyprodukovat necelých (nicméně ohromných) 4,8 miliardy bušlů. Přičteme-li stávající masivní zásoby a odhad konečných zásob před začátkem sklizně v objemu 785 milionů bušlů, je možné věřit v oslabení ceny sóji, jehož výsledkem by bylo proražení letošního minima z 16.7. na úrovni 826,25 centů za bušl a pokračování níže k 800 či dále k 750 centům za bušl v průběhu sklizně.

Korelační graf sezónního vývoje spreadu v průběhu sledovaného období. 

Tabulka. Přehled historických cen a vývoje analýzy na sezónní spread pšenice/sója (CBOT) od roku 2003. (Zdroj dat: Teletrader, Gain Capital Group).  Tabulka ukazuje, že v průběhu posledních 15-ti let dosáhlo procento úspěšných analýz v období červenec-srpen 93 % s průměrným profitem přesahujícím 1.300 USD/spread.

Orientační platnost analýzy od 5.9.18 do 28.9.18*.

*Orientační údaj potenciálního ukončení platnosti analýzy zohledňující chování a výkon analýzy v průběhu posledních patnácti let může být ovlivněn mnoha faktory, krátkodobými trendy a aktivní prací s trailing stopem.

Ukázkový příklad

  • Investovaná částka 1 milión CZK … 44.931 USD (přepočítáno kurzem ČNB dne 4.9.18)
  • Typ kontraktů CFD
  • Finanční páka 1:10
  • Margin 10 % hodnoty kontraktu
  • Cena sója 842,88 USD (uzavírací kurz CFD k 4.9.18). Velikost kontraktu 1000 bodů/lot. Marže 10 % … 84.288 USD/1 lot.
  • Cena pšenice 530,38 USD (uzavírací kurz CFD k 4.9.18). Velikost kontraktu 1000 bodů/lot. Marže 10 % … 53.038 USD/1 lot.
  • Rozpětí (spread) mezi uzavíracími cenami uvedených kontraktů k 4.9.2018 činil -312,50 bodů. V případě nákupu 1 lotu CFD na pšenici a současně prodeji 1 lotu CFD na sóju by zúžení záporného spreadu (rozdílu cen) o 10 bodů nabídlo potenciál zisku 10.000 USD/obchod.
  • V případě negativního vývoje a rozšíření záporného spreadu o 10 bodů by však stejný obchod pro investora znamenal ztrátu přesahující 25% celkového objemu prostředků investora.

Důrazně připomínáme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora.

UPOZORNĚNÍ: Důležité informace a upozornění ve vztahu k investiční analýze

Dokument vytvořil

Tento dokument, jehož součástí jsou investiční analýzy (Analýzy), vypracovala společnost  PrimStock s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku C 255010, vedená Městským soudem v Praze, Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, IČ: 048 76 571, vázaný zástupce společnosti Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., odštěpný závod, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 045 55 481, společnost zapsaná v obchodním rejstříku A 77231, vedeným Městským soudem v Praze, licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou (Obchodník). V případě, že se na přípravě dokumentu nebo analýzy podílely i jiné osoby nežli zaměstnanci společnosti PrimStock s.r.o., jsou tyto osoby uvedeny v těle dokumentu.

 

Všeobecné informace:

Pracovníci společnosti při přípravě dokumentu vycházeli z důvěrných externích zdrojů, avšak za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídají. Tento dokument může být v budoucnu kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez předchozího upozornění. Závěry uvedené v Analýze se v budoucnu mohou ukázat jako nesprávné a obchody uzavřené na základě Analýzy mohou být ztrátové. Analýzy poskytují pouze obecné informace a nejsou zamýšleny jako jakákoliv nabídka ke koupi či prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. Zmíněné nástroje nemusí být vhodné pro každého investora. Názory v analýze uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých zákazníků, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Analýzy jsou připravovány primárně pro investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů uvedených v dané analýze rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Analýza by neměla být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. Investor by měl vyhledat odborné posouzení, včetně daňového poradenství, ohledně vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů, jiných investic nebo investičních strategií v dané analýze zmíněných. Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do uvedených aktiv znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna. Poplatky související s obchodováním mohou negativním způsobem ovlivnit výsledky obchodní. Poplatky jsou uplatňovány, i když výsledkem obchodu je ztráta. Výnos ani návratnost investice nejsou zaručeny. Minulá výkonnost investice nezaručuje příznivé výsledky do budoucna a cena či příjem z aktiv může být ovlivněna pohybem kurzu.

 

Použité metody analýzy

Při přípravě analýz používají pracovníci společnosti všeobecně uznávané metody oceňování, zejména fundamentální a technickou analýzu.

Fundamentální analýza předpokládá, že každá akcie či jiné aktivum má svou vnitřní hodnotu, která vychází z historických dat a z hospodaření společnosti (akcie) a aktuální kurz aktiva či akcie se pohybuje kolem této vnitřní hodnoty. Analýza se nejdříve snaží za použití finančních analýz zjistit vnitřní hodnotu a prognózovat budoucí vývoj. Poté tyto údaje srovnává s aktuálním kurzem a snaží se zjišťovat, zda je akcie či jiné aktivum podhodnoceno (impuls k nákupu), nebo nadhodnoceno (impuls k prodeji), což udržuje kurz kolem vnitřní hodnoty. Na zjišťování vnitřní hodnoty akcie existuje množství různých postupů, modelů a výpočtů různých hodnot (dividendový diskontní model, ziskové modely - ratio P/E, cash-flow model apod.)

Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat. Je používána u všech finančních produktů, včetně cenných papírů, CFD a úrokových produktů. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá pouze údaje tvořené trhem, jako je např. cena, objem, volatilita, množství otevřených kontraktů na trhu, popřípadě mezi tržní korelace. Technická analýza se proto nezabývá takovými jevy a skutečnostmi, jako jsou zveřejnění ekonomických dat, sentiment trhu, politická situace, daňová politika státu nebo ekonomické prostředí. Cílem technické analýzy je přibližně určit budoucí vývoje cen, určit konec a případné otočení trendu.

 

Střet zájmů:

Obchodník nebo s ním propojené osoby (zejména zaměstnanci) mohou uskutečňovat nebo vyhledávat možnosti k realizaci obchodů, které jsou v konkrétních Analýzách zmiňovány a mohou se dostat do konfliktu zájmů, který může ovlivnit objektivitu daných Analýz. Jelikož ve všech transakcích sjednaných v rámci Zákaznické smlouvy vystupuje Nuntius prostřednictvím svých poskytovatelů likvidity jako protistrana, mohou být zájmy společnosti Nuntius v rozporu s Vašimi. Nuntius je plně zajištěn proti riziku (hedged) a/nebo transakce jsou přímo zpracovávány (tzv. Straight Through Processing, STP) poskytovateli likvidity. Naše Zásady upravující střed zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius. Odměňování zaměstnanců a vázaných zástupců Obchodníka je z části závislé na zisku Obchodníka, tato odměna však není závislá na konkrétním investičním nástroji. Názory makléřů či jiných zaměstnanců nebo vázaných zástupců ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku mohou být odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního zákazníka či s ohledem na aktuální vývoj na finančním trhu. Přestože tento dokument a Analýzy byly vytvořeny v souladu s pravidly k zamezení střetu zájmů, jednotliví zaměstnanci nebo vázaní zástupci Obchodníka mohou realizovat investiční rozhodnutí, která jsou nekonsistentní s názory vyjádřenými v těchto Analýzách. Investoři by proto měli tuto konkrétní Analýzu považovat pouze za jeden z několika faktorů při svém investičním rozhodování. Společnost PrimStock vytvořila tuto analýzu nezávisle a na základě veřejně dostupných dat. Emitent ani provozovatel obchodní platformy, v rámci které jsou investiční nástroje obchodovány, nebyli s tímto dokumentem ani Analýzou před jeho rozšířením/zveřejněním seznámeni a nemají s emitentem ani provozovatelem obchodní platformy uzavřenu žádnou dohodu týkající se tvorby a rozšiřování Analýz. Obchodník ani vázaní zástupci nemají žádný podíl na základním kapitálu emitenta investičních nástrojů, které jsou předmětem Analýzy. Tato Analýza je distribuována všem zákazníkům Obchodníka, kteří mají o tento informační servis zájem, čímž je omezeno případné zvýhodnění určité skupiny zákazníků oproti ostatním. Bližší informace týkající se našich Zásad řízení střetu zájmů jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti Nuntius.

 

Předpokládané frekvence aktualizací:

Obchodník ani vázaní zástupci nezajišťují pravidelnou aktualizaci Analýz. Analýzy jsou vytvářeny na ad hoc bázi s ohledem na aktuální situaci na kapitálovém/ finančním trhu, a to zejména s ohledem na to, jaké investiční nástroje Obchodník a jeho vázaní zástupci v daném okamžiku považují za zajímavé investiční příležitosti. Je pravděpodobné, že průběžně vytvářené Analýzy budou pokrývat totožné investiční nástroje, Obchodník a jeho vázaní zástupci si však vyhrazují právo bez předchozího upozornění ukončit pokrývání jednotlivých investičních nástrojů či sektorů.

 

Odměna osob podílejících se na vytváření Analýzy:

Žádná část odměn těchto osob, které vytvořily nebo rozšířily Analýzu, nebyla a nebude, přímo či nepřímo, spojena s konkrétními názory vyjádřenými v daných analýzách. Část variabilní složky odměny zaměstnanců a spolupracovníků Obchodníka je odvozena od počtu a hodnoty obchodů uzavřených zákazníky Obchodníka.

 

Šíření Analýzy:

Analýzy jsou určeny k distribuci na území České republiky, případně jiných zemí Evropské Unie. Distribuce Analýz vůči veřejnosti mimo Českou může být omezena právními předpisy příslušné země. Osoby, do jejichž dispozice se daná Analýza dostane, by se tedy měly řádně informovat o existenci takového omezení. Nerespektováním takového omezení může dojít k porušení zákonů České republiky či příslušné země. Analýzy slouží výhradně zákazníkům Obchodníka a osob s ní propojených a bez předchozího písemného souhlasu nemohou být v jakékoliv podobě a jakýmkoliv způsobem reprodukovány, distribuovány nebo publikovány.