Vytváříme a publikujeme školící materiály a zabýváme se studiem finančních a komoditních trhů a identifikací obchodních příležitostí. Zabýváme se tvorbou informačního obsahu v digitální elektronické formě a jeho následným prodejem. Nejsme obchodník s cennými papíry ani broker, nejsme finanční instituce a nejsme finanční zprostředkovatel. 

ČERVEN 2020 VISA INC.

ANALÝZA NA RŮST CENY AKCIÍ VISA INC.

CFD na akcie Visa Inc., Instrument: CFD, Symbol MT4: Visa

Představení společnosti

 • Společnost Visa Inc. je globální společností zabývající se platebními technologiemi, která spojuje spotřebitele, podniky, banky a vlády a umožňuje jim používat digitální měnu místo hotovosti a šeků. Cílem společnosti Visa Inc. je propojit svět prostřednictvím nejinovativnější, nejspolehlivější a nejbezpečnější platební sítě - umožňující jednotlivcům, firmám a ekonomikám prosperovat. Pokročilá globální zpracovatelská síť společnosti, VisaNet, poskytuje bezpečné a spolehlivé platby po celém světě a je schopna zpracovávat více než 65.000 zpráv o transakcích za sekundu. Mezi další platební značky patří Visa, Visa Electron, PLUS a Interlink.
 • Mezi nové iniciativy patří aplikace Visa Direct, která zjednodušuje platební styk mezi lidmi, Visa payWave, která umožňuje bezkontaktní platby prostřednictvím chytrých telefonů, Visa Integrated Marketing Solutions - karta marketingové platformy malých a středních emitentů a Visa Commerce Network.
 • Cílené zaměření společnosti na inovace je katalyzátorem rychlého růstu propojeného obchodu na jakémkoli zařízení a hnací silou bezhotovostní budoucnosti pro každého a všude. Primárními výnosovými segmenty společnosti Visa jsou: tržby ze služeb (36 % z hrubých výnosů ve fiskálním roce 2017), tržby ze zpracování dat (34 %), z mezinárodních transakcí (25 %) a ostatní (5 %).
 • S přechodem světa od analogu k digitálu společnost Visa spojuje značku, produkty, lidi a síť v globálním měřítku s cílem změnit podobu obchodu v budoucnosti. V celosvětovém měřítku existují tendence k nahrazení hotovosti kartami, a proto je Visa součástí odvětví, které má dlouhodobý potenciál růstu. Dle statistických údajů Euromonitor International je používání spotřebitelských karet na vzestupu a již v celosvětovém měřítku předčilo hotovostní platby. Odhaduje se, že spotřebitelské karetní platby budou vykazovat meziroční růst o 6,6 %.
 • Strategické akvizice, aliance a technologické inovace společnosti Visa spolu s iniciativami zaměřenými na diverzifikaci produktů a geografickou expanzi by mohly nadále směřovat společnost k dlouhodobému růstu.

Faktory, které nás vedly k analýze na růst ceny akcií společnosti Visa Inc.

 • Za šest měsíců končících 31. března 2020 se výnosy společnosti Visa Inc. zvýšily o 8 % na 11,91 miliardy USD. Čistý zisk vztahující se na běžné akcionáře se zvýšil o 7 % na 6,13 miliardy USD. Tržby odrážejí segment výnosů ze zpracování dat vzrostly o 14 % na 5,58 miliardy USD, nárůst segmentu výnosů ze služeb o 9 % na 5,18 miliardy USD, mezinárodního segment vzrostl o 9 % na 6,54 miliardy USD a růst společnosti ve Spojených státech dosáhl 8 % na 5,37 miliardy USD. Posledně zveřejněné výsledky společnosti předčily očekávání analytiků jak z pohledu celkových tržeb, tak z pohledu zisku na akcii (EPS).
 • Ve svém výhledu pro celý fiskální rok 2020 společnost Visa očekává, že roční růst čistých příjmů dosáhne nižší dvojciferné úrovně. V posledním reportovaném období (únor-duben) zisk na akcii dosáhl 1,39 USD při výnosech o něco málo nižších než 6 miliard USD. Analytici očekávali, že zisk na akcii ve zmíněném období dosáhne 1,34 USD na akcii. Nové výsledky za druhé čtvrtletí 2020 budou zveřejněny 23. července.
 • Visa Inc., kalifornský gigant v oblasti kreditních karet, se v loňském roce obecně řečeno zaměřila na pohlcování společností a vytváření strategických investic a partnerství, které jí pomáhají rozvíjet operační schopnosti její platební sítě. V polovině září 2019 firma uvedla, že dokončila nákup společnosti Verifi s cílem posílit své schopnosti týkající se komplexních řešení ochrany a správy plateb. Začátkem roku 2019 udělala Visa řadu nabídek na převzetí, mimo jiné společnostem Earthport (správce služeb přeshraničních plateb), Rambus (tokenové služby a portál prodeje vstupenek) či Payworks, která je poskytovatelem platebního softwaru nové generace. V  loňském roce navíc vedení společnosti podepsalo smlouvu o spolupráci s Australskou společností Afterpay, jejímž výsledkem má být vytvoření nové verze bezúročných pokročilých plateb.
 • Dle managementu Visa Inc. loňské nákupy významně zvýšily schopnosti společnosti, rozšířily dosah na více než 99 % globálních bankovních účtů na 88 trzích, což usnadňuje tokenizaci všech typů transakcí včetně jejích vlastních, zefektivnění řešení sporů a umožňující zpracování omnichannel plateb prostřednictvím platformy elektronického obchodování společnosti Visa CyberSource.
 • Do nového roku vstoupila společnost Visa Inc. silným růstem v duchu dlouhodobého růstového trendu, díky kterému 19.2. dosáhla nového historického maxima 214,17 USD/akcie.
 • Vyšší kreditní rating. V dubnu loňského roku Moody's Investors Service podpořila finanční profil společnosti Visa, když zvýšila rating společnosti na Aa3 z A1, mimo jiné na základě optimistického očekávání, že růst společnosti bude dál podporován novými prorůstovými příležitostmi na mezinárodní úrovni. To by mohlo společnosti poskytnout určitou odolnost vůči ekonomickému poklesu v USA. Moody‘s současně očekává, že společnost Visa zůstane věrná a) konzervativní struktuře dluhového kapitálu s upraveným dluhem vůči EBITDA udržovaným na 1,5násobku nebo méně, b) vyvážené politice přidělování kapitálu do strategických fúzí a akvizic a c) dosavadní návratnosti vložených prostředků akcionářů.
 • Boom na straně spotřebitelských úvěrů domácností. Finanční profil firmy podporují dále vyšší objemy spotřebitelských úvěrů v USA. Podle údajů Centra pro mikroekonomická data newyorského Fedu (CMD) celkové zadlužení amerických domácností ve druhém čtvrtletí 2019 narostlo o 192 miliard USD, což oproti předešlému období představuje nárůst o 1,4 % na úroveň nového rekordu 13,9 bilionu USD. Dluhová bilance amerických domácností roste již šestým rokem v řadě a nyní je o 1,2 bilionu USD vyšší než dosavadní rekord 12,7 bilionu ze třetího čtvrtletí 2008.
 • Dlouhodobý růst objemu plateb. Na konci loňského července finanční ředitel společnosti Visa uvedl, že nárůst objemu plateb v USA činil ve třetím finančním čtvrtletí 2019 9 %. To bylo částečně způsobeno právě vyšším růstem spotřebitelských úvěrů. Objem plateb společnosti Visa v prvním kalendářním čtvrtletí 2019 meziročně vzrostl o 8 % a dále o 9 % ve druhém čtvrtletí, přičemž celkový počet zpracovaných transakcí ve třetím finančním čtvrtletí vzrostl o 12 % na 35,4 miliardy USD. Objem přeshraničních plateb ve stejném období  vzrostl o 7%.
 • JP Morgan Chase, která nedávno odsouhlasila prodloužení doby strategického partnerství se společností Visa do konce roku 2029, přičítá růst vlastní divize spotřebitelského a obecního bankovnictví z velké části právě nárůstu úvěrů na bydlení, kreditních karet a půjček na auto. V předposledním loňském čtvrtletí banka zaznamenala nárůst úvěrů na kreditní karty o 8 %, nárůst objemů prodeje kreditních karet o +10 % a nárůst objemu zpracovaných transakcí u obchodníků o +11 %.
 • Vise se podařilo zdvojnásobit dosah své B2B Connect přeshraniční platební sítě. B2B Connect představuje bezkaretní platební síť, která umožňuje přeshraniční platby mezi společnostmi. Od jejího spuštění v červnu letošního roku, kdy pokrývala přibližně 30 globálních platebních koridorů, se její velikost zdvojnásobila na stávajících 62. Cílem společnosti Visa je v průběhu roku 2020 rozšířit tuto síť do více než 100 zemí světa. Dále, Visa oznámila nové partnerství se společností Infosys a její integraci do sítě B2B Connect. Infosys je lídrem v oblasti digitálních plateb nové generace. Díky tomuto novému propojení mohou zúčastněné finanční instituce po celém světě rychle a bezpečně zpracovávat přeshraniční firemní platby prostřednictvím Visa B2B Connect.
 • 30. září společnost oznámila uzavření partnerství se společností Revolut sídlící ve Velké Británii. Od založení v roce 2015 vzrostla klientská základna společnosti na současných 8 milionů uživatelů. Partnerství se společností Visa jí umožní dále expandovat globálně na 24 nových trhů včetně Severní Ameriky. Z dohody plyne, že 75 % společností vydávaných karet by mělo nést jméno Visa.
 • Přístup na platební trh v Indonésii. Na konci roku 2018 se americkým úřadům, v reakci na žádost společností Visa a Mastercard, podařilo výměnou za udělení privilegovaného statutu GSP (umožňuje Indonésii vyvážet do USA zboží v hodnotě 2 miliard USD s nižšími dovozními tarify) přesvědčit indonéskou vládu, aby uvolnila pravidla kolem nově vzniklé tuzemské platební sítě. Tato změna umožní společnosti Visa zpracovávat v Indonésii transakce kreditními kartami skrze vlastní globální platební síť, aniž by musela uzavřít partnerství s indonéskými společnostmi a využívat domácí platební síť NPG (National Payment Gateway).
 • Hotovostní a digitální bitva pokračuje. Rostoucí objem využívání digitálních plateb představuje pro Visu prorůstový vítr do plachet. Globálně rozprostřené kořeny působnosti řadí společnost k největším „bojovníkům“ ve válce s hotovostí. Přestože počet vyhraných bitev rok od roku roste, je dobré zmínit, že doposud odolávající hotovostní trh se zbývajícím objemem 17 bilionů USD představuje pro společnost nadále velkou růstovou příležitost na dalších mnoho let.
 • Počty zpracovaných transakcí dlouhodobě na vzrůstu. S obrovským objemem debetních, kreditních a jiných karet, které v současnosti kolují ve světě (Visa má v oběhu 3,378 miliardy karet), se může zdát, že Visa nemá mnoho dalších růstových příležitostí. Nicméně, vždy dokázala najít způsoby, jak růstu dosáhnout. To je důkazem, jak masivní její potenciální pole působnosti je. Visa pokračuje v rozšiřování schopností vlastní rozsáhlé zpracovatelské sítě, která jí přináší zisk. Visa nevydává karty a nenese žádné úvěrové riziko. Její obchodní model je založen na poplatcích za zpracování platebních transakcí a těch je. V průběhu posledního čtvrtletí Visa zpracovala globálně 35,4 miliardy transakcí, což představuje meziroční nárůst o 12 %.
 • Expanze pokračuje. Společnost pokračuje v uzavírání akvizic s cílem rozšířit své možnosti platebních toků a oslovit nové zákazníky. Začátkem tohoto roku získala společnost Earthport, čímž rozvinula svou schopnost zvládat přeshraniční transakce, které jsou rozhodující oblastí růstu objemu plateb společnosti. Následovala akvizice společnosti Payworks a spolupráce s firmou Gojek, jež své služby provozuje ve stejném segmentu jako Uber či Lyft, a jejíž aplikace v jihovýchodní Asii od doby jejího spuštění zaznamenala 108 milionů stažení.
 • Visa a Mastercard jsou bezednými kasičkami na poplatky.  Sotva záleží na tom, jakou banku používáte. Na konci dne vaše karta pravděpodobně potřebuje platební síť Visa nebo Mastercard, aby fungovala. Visa nebo Mastercard přijímají více než 80 milionů obchodů. S jednou z jejich karet v peněžence můžete nakupovat věci kdekoli na světě.
 • Visa a Mastercard účinně vytvořily všeobecně přijímané peníze - „globální měnu“. V loňském roce jejich sítěmi proteklo 13 bilionů dolarů. Vydělávají peníze tím, že si z každé transakce ponechají určitou částku. Visa i konkurenční Mastercard zaznamenávají dlouhodobě rekordní zisky a jejich akcie přinesly investorům obrovské zisky.

Upozornění na potenciální rizika

 • Zákaznické pobídky: Společnost Visa je dlouhodobě vystavená růstu klientských pobídek cílících na přilákání nových a udržení stávajících zákazníků. Dá se očekávat, že pobídky zůstanou na zvýšených úrovních, neboť společnost pokračuje v hledání nových partnerství.
 • Volatilita devizového trhu: Visa získává téměř polovinu svých příjmů z mezinárodních trhů, což ji vystavuje měnové volatilitě.
 • Růst provozních nákladů: Společnost Visa zaznamenává v posledních několika čtvrtletích nárůst provozních nákladů, které negativně ovlivňují potenciální růst provozních marží.
 • V neposlední řadě je nutné zmínit také probíhající doposud nevyřešené obchodní spory mezi USA a Čínou, které by v případě negativního vývoje stávajících jednání mohly negativně ovlivnit globální ekonomický růst a s tím v důsledku kupní sílu jako celku.

Ukázkový příklad - CFD na akcie Visa Inc.

 • Investovaná částka 1 milion CZK … 42.556 USD (přepočítáno kurzem ČNB ze dne 16.6.20)

 • Typ kontraktu CFD akcie

 • Finanční páka 1:5

 • Margin 20 % z hodnoty CFD akcie

 • Cena CFD akcie 192,88 USD (k 16.6.20)

 • CFD akcie … hodnota … 192,88 USD … marže 20 % … 38,58 USD

 • Target Price 1 … 214 USD

 • Target Price 2 … >214 USD

 • 1. úroveň supportu … cca 180,00 USD

 • 2. úroveň supportu … cca 173,80 USD

 • Při plném 100 % zainvestování by bylo při marži 38,58 USD možné nakoupit až 1103 kusů. V rámci nepsaného pravidla investorů by však maximální investovaná částka nikdy neměla překročit 50 % volných prostředků investora.

 • V případě nákupu 1 kusu CFD akcie na společnost Visa Inc. pohyb kurzu k TP1 na úrovni 214 USD/CFD akcie nabízí potenciál 21,12 USD.

 • V případě zainvestování 50 % volných prostředků a nákupu 551 CFD akcií by pohyb kurzu o 21,12 USD zvýšil potenciál zhodnocení analýzy na téměř 11.637,12 USD.

 • V případě negativního vývoje a poklesu kurzu CFD akcie k úrovni supportu 180 USD/CFD akcie by stejný obchod pro investora znamenal ztrátu dosahující 16,7 % celkového objemu prostředků investora.

 • Upozorňujeme, že s ohledem na velikost obchodního účtu a velikost trhu je nezbytně nutné upravit velikost páky a odpovídajícím způsobem nastavit míru zvoleného rizika. Obchodování CFD kontraktů a na Forexu je vysoce rizikové a nevhodně nastavený risk management může vyústit ve ztrátu velké části či všech finančních prostředků investora. Uvedený příklad neodráží pravděpodobné náklady na uzavření, držení či uzavření pozice viz. upozornění na rizika níže a obchodní podmínky vašeho brokera.

Robert Černík, analytik


Disclaimer - upozornění ve vztahu k publikované analýze

CapitalAnalysis.cz je webová stránka provozovaná společností Obchodni Systemy s.r.o. se sídlem Žirovnická 3133/6, Praha 10 - Záběhlice, 106 00, Česká republika, ICO 076 35 729.

Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené na těchto stránkách či v dokumentech, jež tvoří obsah webu www.capital-analysis.cz, jsou poskytovány jako obecné komentáře k trhu ve formě informačního servisu, nepředstavují investiční poradenství a nemohou být posuzovány jako obchodní návrhy. Neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.

Výsledky v minulosti nejsou zárukou výsledků budoucích. Hypotetické výsledky mají mnoho přirozených omezení, z nichž některé jsou popsány níže. Neposkytujeme žádné záruky, že na jakémkoliv obchodním účtu bude dosaženo či že existuje pravděpodobnost dosažení zisků či ztrát podobných prezentovaným výsledkům. Ve skutečnosti existují často velké rozdíly mezi výsledky hypotetickými a výsledky skutečnými, dosaženými pomocí jakéhokoliv obchodního nástroje. Jedním z omezení hypotetických výsledků je, že jsou obecně připravovány s odstupem času a využívají benefitu zpětného pohledu na věc. Navíc, hypotetický trading nezahrnuje finanční rizika a žádné hypotetické obchody nemohou kompletně odrážet dopady finančního rizika v reálném obchodování. Například, schopnost odolávat ztrátám či držet se určitého obchodního programu navzdory obchodním ztrátám jsou faktory, které mohou nepříznivě ovlivnit skutečné obchodní výsledky. Existuje mnoho dalších faktorů souvisejících s trhy či s implementací jakéhokoliv konkrétního obchodního programu či nástroje, které není možné dopředu odhadnout při přípravě hypotetických výsledků a které mohou nepříznivě ovlivnit skutečné obchodní výsledky.

Obchodování na kterémkoliv devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, množství zkušeností a toleranci riskovat. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měl/a byste si být vědom/a všech rizik spojených s obchodováním na devizových trzích a v případě jakýchkoliv pochybností vyhledat radu fundovaného nezávislého finančního poradce.