Vytváříme a publikujeme školící materiály a zabýváme se studiem finančních a komoditních trhů a identifikací obchodních příležitostí. Zabýváme se tvorbou informačního obsahu v digitální elektronické formě a jeho následným prodejem. Nejsme obchodník s cennými papíry ani broker, nejsme finanční instituce a nejsme finanční zprostředkovatel. 

DUBEN 2020 ZLATO LONG

ANALÝZA NA RŮST CENY ZLATA

CFD na zlato

INSTRUMENT:   CFD

Symbol MT4:     Gold

„POZOR NA: NEDOSTATEK ZLATA KVŮLI NÁHLÉ A NADMĚRNÉ POPTÁVCE“

Globální pandemie koronaviru v kombinaci s pádem akciového trhu vyvolala „náhlý a nadměrný růst poptávky“ po drahých kovech.

Prodejci mincí v Americe prodali VŠECHNY mince S AMERICKÝM ORLEM do poloviny března, a to včetně zlata, stříbra i platiny.

A to není všechno. Přirážky na mince a malé odlitky zaznamenaly díky extrémní poptávce raketový růst. Kupodivu, spotové ceny drahých kovů poklesly o více než 10 % během tohoto nákupního šílenství.

O co tu jde?

Když se akciový trh zhroutil a vlády doporučily lidem, aby zůstali doma, ekonomický dopad byl tvrdý a rychlý.

Ve skutečnosti jste možná i vy nebo někdo, koho znáte, ztratili významný zdroj příjmů.

Co dělat, když potřebujete získat nějaké peníze, abyste zaplatili své účty? Prodáváte cokoli, co můžete - včetně drahých kovů.

Analytici se shodují, že zmíněný pokles cen drahých kovů byl způsoben velkými korporacemi, které v naléhavé potřebě zajistit americké dolary potřebovaly vygenerovat hotovost, aby dokázaly platit zaměstnancům a asset manažerům.

Dobrou zprávou je, že ceny zlata od té doby našly podporu a že probíhá jejich stabilizace.

Ještě lepší pak je, že:

nedávný pokles spotových cen drahých kovů představuje obrovskou příležitost k jejich nákupu.

Zde je proč:

Pandemie coronaviru spojená s ekonomickou nejistotou a extrémní poptávkou po drahých kovech znamená, že tyto nízké ceny nebudou mít dlouhého trvání.

Analytici začali toto období nazývat:

"Poslední velká nákupní příležitost této dekády."

Historie poskytuje bližší perspektivu: Během hospodářského kolapsu v roce 2008 klesla cena zlata během pouhých dvou měsíců o 20 %. Nicméně, poté začala stabilně růst, zlato překonalo výkonově akciový sektor a v roce 2011 dosáhlo rekordních maxim.

Historie poskytuje bližší perspektivu: Během hospodářského kolapsu v roce 2008 klesla cena zlata během pouhých dvou měsíců o 20 %. Nicméně, poté začala stabilně růst, zlato překonalo výkonově akciový sektor a v roce 2011 dosáhlo rekordních maxim.

Dalo by se namítnout, že se blíží doba znovu otevírání ekonomik po celém světě, jejich restart. ALE, stejně jako nikdo nevěděl, jaké následky bude mít globální rozšíření koronaviru, nikdo v současné době neví, kam povede uvolňování restriktivních opatření, nemůže.

CHYBÍ ZKUŠENOST! 

Jakékoli hospodářské znovuotevření té či oné ekonomiky dohodnuté vládami v této době je založené na denních zprávách lékařů. Mezitím se budou nadále hromadit žádosti o podporu v nezaměstnanosti společně s přímými ztrátami zaměstnání. Bohužel, jakákoli pomoc ze strany vlád v současné době není adekvátní tomu, čím si jejich obyvatelstvo prochází.

Pozornost analytiků se také začíná soustředit na historický dluh, který Spojené státy a většina vlád podstupuje, když tisknou a utrácejí biliony dolarů po celém světě, aby zachránily své ekonomiky. To ale povede k masivnímu znehodnocení měn a současně poskytne živnou půdu pro drahé kovy.

To vše jsou býčí faktory pro zlato jako bezpečnostní zajištění. Znovu otevření například americké ekonomiky nezbaví zlato jeho titulu bezpečného útočiště.

Současnou příležitost k nákupu zlata, stříbra a platiny můžete využít i vy! Nejlepší na tom je, že je to neuvěřitelně snadné.

Jediné, co musíte udělat, je NAKUPOVAT.

To je něco, co umí KAŽDÝ.

To je všechno.

Lidé, kteří se této šance chopili v roce 2008, vyšli z tehdejší finanční krize s mnohem více penězi na svých obchodních účtech, než měli na začátku.

Oproti nim investoři, kteří této šance nevyužili, strávili následujících 10 let snahou získat zpět to, co na počátku finanční krize ztratili a mnohdy se jednalo o obrovské ztráty v objemech 40-60 %.

Jen jedno malé rozhodnutí, které učiníte během této krize, by mohlo mít obrovský dopad na vaše dlouhodobé bohatství. NEPROPÁSNĚTE HO!

Robert Černík, analytik

Upozornění k dokumentu

CapitalAnalysis.cz je webová stránka provozovaná společností Obchodni Systemy s.r.o. se sídlem Žirovnická 3133/6, Praha 10 - Záběhlice, 106 00, Česká republika, ICO 076 35 729.

Všechny názory, novinky, výzkumy, analýzy, ceny nebo jiné informace obsažené na těchto stránkách či v dokumentech, jež tvoří obsah webu www.capital-analysis.cz, jsou poskytovány jako obecné komentáře k trhu ve formě informačního servisu, nepředstavují investiční poradenství a nemohou být posuzovány jako obchodní návrhy. Neneseme žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, která může vzejít přímo nebo nepřímo z použití nebo spoléhání se na takové informace.

Výsledky v minulosti nejsou zárukou výsledků budoucích. Hypotetické výsledky mají mnoho přirozených omezení, z nichž některé jsou popsány níže. Neposkytujeme žádné záruky, že na jakémkoliv obchodním účtu bude dosaženo či že existuje pravděpodobnost dosažení zisků či ztrát podobných prezentovaným výsledkům. Ve skutečnosti existují často velké rozdíly mezi výsledky hypotetickými a výsledky skutečnými, dosaženými pomocí jakéhokoliv obchodního nástroje. Jedním z omezení hypotetických výsledků je, že jsou obecně připravovány s odstupem času a využívají benefitu zpětného pohledu na věc. Navíc, hypotetický trading nezahrnuje finanční rizika a žádné hypotetické obchody nemohou kompletně odrážet dopady finančního rizika v reálném obchodování. Například, schopnost odolávat ztrátám či držet se určitého obchodního programu navzdory obchodním ztrátám jsou faktory, které mohou nepříznivě ovlivnit skutečné obchodní výsledky. Existuje mnoho dalších faktorů souvisejících s trhy či s implementací jakéhokoliv konkrétního obchodního programu či nástroje, které není možné dopředu odhadnout při přípravě hypotetických výsledků a které mohou nepříznivě ovlivnit skutečné obchodní výsledky.

Obchodování na kterémkoliv devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s vysokou pákou může fungovat jak ve Váš prospěch, tak i proti Vám. Předtím, než se rozhodnete obchodovat na devizovém trhu, pečlivě zvažte své investiční cíle, množství zkušeností a toleranci riskovat. Existuje možnost, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat peníze, které si nemůžete dovolit ztratit. Měl/a byste si být vědom/a všech rizik spojených s obchodováním na devizových trzích a v případě jakýchkoliv pochybností vyhledat radu fundovaného nezávislého finančního poradce.